Kennismaken met groep 4

advertisement
Kennismaken met groep 4
Even voorstellen
Algemene mededelingen
• Zo min mogelijk op de
fiets en lopen op het
schoolplein
• Graag een briefje bij
verzuim
(huisarts/tandarts/gym
• Gebruik van medicijnen
graag doorgeven
Continue rooster
• Om kwart voor 12 samen eten
• Even 5 minuten stil
• Daarna even kletsen, filmpje, filosoferen
over een vraag, voorlezen
• Extra informatie staat in het protocol op
de website
Belangrijk
• Alle kinderen horen lekker in hun vel te
zitten, dan pas kun je lekker leren!
• Ieder kind verdient de zorg die hij of zijn
nodig heeft.
• Doel: dat uw kind aan het eind van groep
4 op het goede niveau zit om door te
kunnen naar de volgende groep!
• Doel bereiken door samenwerken
(kind, ouders en leerkrachten)
Bereiken we door……
Zelfredzaamheid
• Gebruik blokje
• Class Dojo
• Kanjertraining
• Maatje
• Zelfvertrouwen, zowel thuis als op
school
Weektaak
• 30 minuten per dag
• Taken zijn niet te moeilijk
• Zelfstandig en rustig/stil
• Juf zit aan de instructietafel
…en…
Coöperatief leren
•
•
•
•
•
•
Samen leren! Vaak in tweetallen
Leren van elkaar en aan elkaar
Iedere mening telt
Denktijd
Stilte teken
Materiaalbaas en stiltekapitein
Thinking for learning
• Denkvaardigheden ontwikkelen
Diamond Ranking
differentiatie
•
•
•
•
•
•
•
•
Verschil is er!
Werken op eigen niveau
Rekenen ** en ***, plusboek en Kien
Taal ** en *** en plusboek
Extra hulp waar nodig en mogelijk
Verrijkingsopdrachten
Inzet computer
Plusgroep
Zorg
•
•
•
•
•
Groepsplannen op groepsniveau
Verlengde instructie
Instructiegroepen rouleren n.a.v. toetsen
Controle en hulp van interne begeleider
Eventueel zorgroute
Sociaal - emotioneel
• Sociogram 2x per jaar
• Pest protocol
• Pleinwacht voor en na schooltijd (1o min)
en tijdens de pauzes
• Wisselen van plek in de klas
• Gouden regels opgesteld met de
kinderen
• Actie als er iets opvalt
Vakken
•
•
•
•
•
•
Rekenen
Automatiseren t/m 20
Getallenlijn tot 130
Plus en minsommen t/m 100
Tafels!!
Meten / tijd / geld
•
•
•
•
•
Taal / spelling
Woordenschat
Taal verkennen
Eigen teksten schrijven
12 spellingscategorieën
• Lezen
• Doel: tempo krijgen, behouden en
leesplezier vergroten!
•
•
•
•
Leesgroep 1, 2, 3 en 4
Woordrijboekje
Vloeiend en vlot
Leesboek uit de schoolbibliotheek
• Thuis lekker lezen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overige vakken
Gym
Schrijven
Techniek
Natuur
Handvaardigheid
Verkeer
Muziek
Drama
Thuis?!
•
•
•
•
Lezen: hardop, om de beurt een zin, koorlezen en voorlezen
Tafels: tafelspelletjes, dreunen, tafels van de week, toets
Klokkijken: analoog en digitaal, hele en halve uren en kwartieren
Meten, tijd en geld:
• maanden van het jaar, hoeveel dagen in de week/maand/jaar
• Hoeveel minuten in een uur/uren in een etmaal
• Hoeveel gram is een kilo?
• Hoeveel cm is een meter?
Contact
•
•
•
•
•
•
•
•
Inloop (niet op maandag)
Website
Bellen naar school
Afspraak maken voor na schooltijd (vanaf 15.00 uur)
Mailen
Kennismakingsgesprek
Spreekuur
Niet wachten met komen!
Vragen??
• Kennismakingslijst invullen
• Meefietslijst graag invullen (geen fietsouder, dan géén gym)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards