WELKOM

advertisement
Kennismakingsavond
Groep 7
Dinsdag 17 september 2013
…Onderwerpen…
•
•
•
•
•
•
•
Voorstellen
Pedagogisch klimaat
De leerstof
Zelfstandig werken
Specifieke zaken van groep 7
Ouderparticipatie
Nog wat opmerkingen…
…Pedagogisch klimaat…
• Afspraken in de groep
• Methode: Sociale Talenten
- Houding t.o.v. elkaar, spullen en volwassenen.
- Bewustwording via concrete situaties.
…Lezen…
•
Begrijpend lezen:
- één keer per week een les uit de methode
- bakkaarten tijdens zelfstandig werken
- Nieuwsbegrip (actueel) en ZIP
•
Technisch lezen:
- einddoel: E7
- differentiëren op niveau (groepsplan)
…Taal…
• De volgende vaardigheden worden geoefend:
- woordenschat
- spreken/luisteren
- taalbeschouwing (ontleden!)
- schrijven
• Differentiatie:
- begeleidingsbehoeften
- tempo: minimumprogramma of extra stof
- niveau: herhalingstaken of plustaken
…Spelling…
• Spellingstrategieën:
- klankstrategie (klankspoor)
- regelstrategie (regelspoor)
- weetstrategie (weetspoor)
- werkwoordspelling
• Toetsing:
- signaaldictee
- controledictee
…Rekenen…
Einddoelen:
• Getalbegrip:
- getallen t/m 1.000.000
- negatieve getallen
• Basisvaardigheden:
- + en - sommen (verkort)
- cijferend vermenigvuldigen bijv. 44 x 45 (tafels!)
- deelsommen
- schattend rekenen
- hoofdrekenen
- rijgen
…Rekenen…
• Meten:
- metriek stelsel
- klokkijken
- tabellen en grafieken
• Meetkunde/ruimtelijke oriëntatie:
- figuren (2D en 3D)
• Verhoudingen/procenten/breuken:
- tafels!
• Inzicht!
…Overige vakken…
•
•
•
•
•
•
•
Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur en Techniek
Engels
Verkeer
Schrijven
…Creatieve vakken…
• Handvaardigheid (vakleerkracht)
• Tekenen
• Muziek (SKVR)
• Techniek (vakleerkracht)
…Lekker Fit!…
• Doel: het bewust worden en bevorderen van een
gezonde levensstijl bij de kinderen.
• Positieve boodschap: bewegen is leuk en fit zijn is fijn!
• Middelen:
- drie keer in de week gym
- begeleide sportactiviteiten tijdens de overblijf
- aandacht voor gezonde voeding
- gezonde traktaties
…Zelfstandig werken…
•
•
•
•
•
•
Taakkaart
Zelf plannen
Zelf nakijken
Zelf verantwoordelijk
Op niveau
Uitgestelde aandacht
• Tijdens het zelfstandig werken heeft de
groepsleerkracht de mogelijkheid om met kleine
groepjes kinderen aan de instructietafel te werken.
…Specifieke zaken van groep 7…
• Schooltuin
• CITO-entree toets
• Boekverslag en -bespreking
(over hetzelfde boek)
• Werkstuk (onderwerp: vrij)
• Twee keer spreekbeurt
• Huiswerk:
- twee keer in de week maakwerk (do > di)
- één keer in de week leerwerk (do > do)
…Driedaagse…
• Datum: 25, 26 en 27 september.
• Bestemming: Oosterhout.
• Doelen: sociale vorming, natuurbeleving, sportiviteit
en een speels element in de vorm van spelletjes en
expressie.
• Afspraken:
- omgang
- snoep
- mobiele telefoons
- waardevolle spullen
…Ouderparticipatie…
• Hulp bij technisch lezen?
• Hulp bij activiteiten binnen en buiten school.
• Eigen specialiteit?
• …..
…Nog wat opmerkingen…
• Op tijd komen.
• Bij verhindering willen wij graag een briefje van de
ouders met een goede reden.
• Een GSM meenemen is voor eigen verantwoording
(dat geldt ook voor andere dure spullen).
Onder schooltijd mag hij niet aan.
• Nieuwe site!
Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?
Download