WELKOM

advertisement
Kennismakingsavond
Groep 6
17 september 2013
…Onderwerpen…
•
•
•
•
•
•
•
Voorstellen
Pedagogisch klimaat
De leerstof
Zelfstandig werken
Specifieke zaken van groep 6
Ouderparticipatie
Nog wat opmerkingen…
…Pedagogisch klimaat…
• Afspraken in de groep
• Methode: Sociale Talenten
- Houding t.o.v. elkaar, spullen en volwassenen.
- Bewustwording via concrete situaties.
• Open klimaat; kom vragen!
…Lezen…
•
Begrijpend lezen:
- één keer per week een les uit de methode
- bakkaarten tijdens zelfstandig werken
- nieuwsbegrip (actueel)
•
Technisch lezen:
- einddoel: E6
- op niveau: opdrachten / bibliotheekboek
…Taal…
• De volgende vaardigheden worden geoefend:
- woordenschat
- spreken/luisteren
- taalbeschouwing
- schrijven
• Differentiatie:
- begeleidingsbehoeften
- tempo: extra stof
- niveau: plustaken (verdiepingsstof) en
herhalingstaken
…Spelling…
• Spellingsstrategieën:
- klankstrategie (klankspoor)
- regelstrategie (regelspoor)
- weetstrategie (weetspoor)
• Kennismaken met werkwoordspelling:
drie persoonsvormen in de tegenwoordige tijd
schrijven (ik-vorm/hij-vorm/wij-vorm).
• Toetsing:
- signaaldictee
- controledictee
Wereld in getallen
Rekenles 50 minuten.
* lesboek.
introductie
instructie (bijwerkboek)
* taakboek (pluswerkboek)
3 niveaus
…Rekenen…
Einddoelen:
• Getalbegrip:
- getallen t/m 100.000
• Basisvaardigheden:
- + en - sommen t/m 100.000
- vermenigvuldigen bijv. 4 x 445 (tafels!)
- sommen maken op de rekenmachine
…Rekenen…
• Meten:
- maateenheden
- grafieken aflezen
- geldsommen
- analoge en digitale tijden
• Meetkunde/ruimtelijke oriëntatie:
- plattegrond en tabellen aflezen
• Verhoudingen/procenten/breuken:
- oriënteren op breuken
- verhoudingstabellen
…Schrijven…
•
•
•
•
Methode: Handschrift
Voortgezet schrijven
Pengreep
Schrijfhouding
…Overige vakken…
• Aardrijkskunde
• Geschiedenis
• Natuur en Techniek
• Verkeer
• Lichamelijke oefening
…Creatieve vakken…
• Handvaardigheid (vakleerkracht)
• Tekenen
• Muziek (SKVR)
• Techniek (vakleerkracht)
…Zelfstandig werken…
•
•
•
•
•
•
Taakkaart
Zelf plannen
Zelf nakijken
Zelf verantwoordelijk
Op niveau
Uitgestelde aandacht
• Tijdens het zelfstandig werken heeft de
groepsleerkracht de mogelijkheid om met kleine
groepjes kinderen aan de instructietafel te werken.
…Specifieke zaken van groep 6…
•
•
•
•
•
•
•
Schooltuin
Engels : Take it easy!
Zone-parc (helden)
CITO-entree toets
Boekverslag en -bespreking (over hetzelfde boek)
Werkstuk (onderwerp: dieren)
Huiswerk (één keer in de week leer- of maakwerk.
Vanaf februari 2x per week)
…Ouderparticipatie…
• Hulp bij technisch lezen en rekenen.
• Hulp bij activiteiten binnen en buiten school.
• Welkom bij boekbespreking en spreekbeurt van
eigen kind.
• Eigen specialiteit.
…Nog wat opmerkingen…
• Op tijd komen.
• Bij verhindering willen wij graag een briefje van de
ouders met een goede reden.
• Trakteren: één lekkernij!
• Een GSM meenemen is voor eigen verantwoording
(dat geldt ook voor andere dure spullen).
Onder schooltijd mag hij niet aan.
• Eten en drinken: bij voorkeur iets gezonds!
• Nieuwe Site
Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?
Download