Nieuws uit de groep

advertisement
Nieuws uit de groep
Wat gaan we leren?
Rekenen
Wat kunnen we al goed rekenen in groep 3. De sommen tot 10 kennen we al
bijna uit ons hoofd. En de tweelinggetallen oefenen we ook al goed. We leren nu
getallen maken op de getallenlijn. Met de getallenlijn gaan we ook leren sommen
uit te rekenen. We leren ook met geld rekenen.
In groep 4 kunnen we steeds beter klok kijken en nu leren we ook op de digitale
klok de tijd te lezen. Verder zijn we bezig met de kalender en blijven we oefenen
om sommen tot 100 met behulp van de getallenlijn uit te rekenen. De tafels van
1, 2, 5 en 10 kennen we al. De tafel van 3 zijn we nu aan het oefenen. Daarna is
de tafel van 4 aan de beurt.
Taal/lezen/schrijven
In groep 3 kennen we alle letters en oefenen vooral om steeds vlotter te gaan
lezen. In de les leren we de moeilijkere woorden te lezen zoals samenstellingen
en woorden met voorvoegsels. In groep 4 blijven we de werkwoorden
(doewoorden) steeds oefenen.
Lezen doen we natuurlijk elke dag. Groep 4 met Estafette lezen en groep 3 met
de leeslessen van Lijn 3. Daarnaast lezen we in zelfgekozen leesboekjes. Vier
keer per week lezen we in duo’s met de hele groep.
Nieuws uit de groep
Spelling
In groep 3 kunnen we al moeilijke woorden spellen. We hebben geleerd dat we
eerst goed luisteren, dan nadenken of er bijzondere dingen zijn om op te letten,
het woord hakken en dan pas opschrijven.
In groep 4 hebben we alle 12 categorieën al geleerd. Het toepassen lukt ook
steeds beter. Hiermee oefenen we elke dag.
Engels
We kennen al heel veel woorden over de winter in het Engels. Nu leren we
allemaal woorden die met school te maken hebben. Over een poosje is natuuirlijk
het voorjaar aan de beurt. We oefenen ook met praten in het engels. We kunnen
onszelf al voorstellen en vragen naar hoe oud iemand is.
Creatief
We hebben in het kader van de kinderboekenweek veel gedanst. Dit deden we
vaak gezellig samen met groep 5-6. Verder hebben we ook voorlezende opa’s en
oma’s geknutseld. Nu tekenen en knutselen we over de herfst. En voor Sint
Maarten maken we natuurlijk lampionnen.
Nieuws uit de groep
Welke activiteiten hebben we gehad?





De periode van de citotoetsen is weer voorbij.
We zijn trots op de podiumviering met prachtige liedjes en mooi
toneelspel. De foto’s heeft u vast al gezien op de site.
We hebben carnaval gevierd.
We zijn naar een voorstelling geweest.
Op 16 maart hebben veel kinderen uit groep 3-4 mee gedaan aan de
kangoeroewedstrijd.
Actuele info




Op 22 maart is er weer voor alle basisscholen in Nederland de grote
rekendag. Natuurlijk doen wij hier ook weer aan mee.
Vrijdagmorgen 7 april houden we met groep 1 t/m 4 en de kinderen van
de Wigwam een palmpaasoptocht. We hopen dat het dan mooi weer is.
Op 13 april vieren we Pasen op school.
Vrijdag 21 april zijn er weer de koningsspelen op school.
Download