Groep 6 – nieuwsbrief

advertisement
Groep 6 – nieuwsbrief
Schooljaar 2014-2015 - nummer 1 – 27 augustus 2014
Beste ouders,
Middels de nieuwsbrief van groep 6 willen we u graag op de hoogte houden van wat er
gebeurt in groep 6. We zoomen in op het lesprogramma en op de activiteiten die groep 6
onderneemt, steeds gedurende een bepaalde periode. We hopen u zo een goed beeld te
geven van wat u kind leert en meemaakt in de groepen 6. En tijdens onze
informatieavond van a.s. dinsdag 2 september wordt u uiteraard nog uitgebreider
hierover geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
Marietta Hofmans, Nicky de Bar en Laura Timmers.
Schoolbeginfeest.
Komende vrijdag hebben we het jaarlijkse schoolbeginfeest. De groepen 6 zijn van plan
om naar de Karpendonkse plassen te gaan.
We vertrekken te voet rond 10:15 uur vanaf school. Bij regenweer blijven we op school
en volgen we een alternatief ontspannen programma om nader tot elkaar te komen en
daarbij de groepsleerkrachten wat beter te leren kennen. Hiervoor nemen alle kinderen
donderdag een gezelschapsspel mee naar school in een tas.
De kinderen blijven deze dag (gratis) over. Om 13:45 gaan we weer terug naar school.
De kinderen zijn die dag om 14:30 uur uit.
Bent u in de gelegenheid om met ons mee heen of terug te lopen als begeleiding, dan
horen wij dit graag van u via de mail. [email protected] of [email protected]
Gymles
De kinderen hebben 2 maal in de week gymles. Hiervoor hebben zij een gymbroekje,
T-shirt en gymschoenen nodig. De gymlessen zijn op de volgende dagen
Groep 6A: dinsdagochtend en vrijdagochtend
Groep 6B: maandagochtend en vrijdagochtend
Tafeltjes
In groep 5 is al aandacht besteed aan de tafeltjes. In groep 5 gaat de rekenmethode
ervan uit dat de tafels 1 t/m 10 zijn beheerst en in groep 6 wordt dit verder uitgebouwd
met tafels van 11 t/m 25. We willen u dan ook vragen om – indien uw kind de tafeltjes
van 1 t/m 10 nog niet (voldoende) beheerst – thuis de tafeltjes te blijven oefenen.
Op school hebben we mp3-tjes waarop de tafels gezongen worden geoefend. Als u graag
in het bezit komt van deze mps-tjes, dan kunt u Nicky (6B) of Laura (6A) mailen. Wij
sturen de mp3-tjes dan naar u toe. [email protected] of [email protected]
Rekenen
In het eerste blok van rekenen worden de belangrijkste doelen van de leerlijn groep 5
herhaald. Hieronder vallen o.a.:
 Cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen, delen (eenvoudige
staartdeling)
 Hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen)
 De digitale klok (hele, halve uren en kwartieren)
 Het meten met lengtematen (m, dm, cm, mm) en gewichten (kg, g)
Woordenschat
Elk taalblok bestaat uit 12 lessen. Van die 12 lessen gaan er 3 over woordenschat. Hierbij
worden (nieuwe) woorden aangeboden. Aan het einde van elk blok komt een taaltoets.
Hier wordt gekeken wat de kinderen tijdens het blok hebben geleerd en zich eigen
hebben gemaakt. Ook de woorden van woordenschat komen aan bod.
Uit onderzoek blijkt dat een woord minimaal 12 keer in een context aangeboden moet
zijn, voordat het deel uit maakt van je woordenschat. We zullen bij aanvang van elk blok
de woorden naar u mailen, zodat u thuis ook deze woorden eens kunt gebruiken en uw
kind het woord dus vaker hoort en gebruikt.
Woordenschat blok 1
Het aanrecht
Bloedheet
De gasaansteker
Het handschrift
Horizontaal
Openbaar
Spraakzaam
Het toetsenbord
Verraden
Wijzigen
bekend
constant
gloednieuw
de handtekening
in een mum van tijd
piepjong
sprakeloos
de vergiet
verticaal
wildvreemden
bliksemsnel
eindeloos
halsoverkop
heimelijk
in een wip
reageren
steeds
de verklikker
voortdurend
zelden
Taalbeschouwing
De kinderen leren tijdens blok 1 van taal met het thema “omgeving”:
 De term werkwoorden voor doe-woorden te gebruiken
 De term zelfstandig naamwoorden voor het naamwoord te gebruiken
 Wat een persoonsvorm is
 Waar leertekens moeten staan in een zin (punt, vraagteken, uitroepteken)
 Waar een hoofletter moet gebruikt moet worden (namen en zinnen beginnen met
een hoofdletter)
Spelling
In het eerste blok spelling worden de volgende spellingscategorieën aangeboden.
Het is heel leerzaam om met de kinderen zelf ook nieuwe woorden te noemen, op te
schrijven, te ontdekken, etc. die je kent met deze categorieën.
Belangrijke data:
29 augustus
Schoolbeginfeest (school uit om 14:30 uur)
02 september
Informatieavond groepen 6 (19:30-21.00 uur)
19 september
Sportdag (van 09:00 uur tot 14:30 uur) op sportpark de
Hondsheuvels
Download