Woordenschat Op school zijn we voortdurend bezig om ons

advertisement
Woordenschat
Op school zijn we voortdurend bezig om ons onderwijs onder de loep te nemen en te kijken waar we
ons opbrengsten kunnen verbeteren. In het kader hiervan hebben we dit jaar voor het eerst de Citotoets Woordenschat afgenomen. De resultaten van deze toets vielen ons tegen en we zijn dus gaan
zoeken naar oorzaken, maar ook naar manieren waarop we het resultaat kunnen verbeteren.
Woordenschat is namelijk erg belangrijk. Je hebt woordenschat nodig om te kunnen begrijpen wat je
hoort, te kunnen spreken, te begrijpen wat je leest en om te kunnen schrijven. Om teksten goed te
kunnen begrijpen moet je 95% van de woorden in de tekst kennen!
Nieuwe woorden leer je door interactie, maar ook door veel lezen. Daarnaast moeten bepaalde
woorden echt aangeleerd worden, liefst d.m.v. een goede instructie, omdat dat geen dagelijkse
gebruikswoorden zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor woorden m.b.t. geschiedenis, aardrijkskunde en
biologie. Nieuwe woorden moeten wel 8 tot 10 keer herhaald worden op verschillende manieren om
te blijven hangen en niet alleen op school!
Binnen de school gaan we komend schooljaar aan de slag met onze manier van instructie geven door
het volgen van een teamcursus. Daarnaast wordt voor groep 3 de nieuwe versie van Veilig Leren
Lezen aangeschaft, waarin meer aandacht is voor woordenschat. Voor de groepen 4 tot en met 8
wordt Estafette (nieuwe versie) aangeschaft, waarin voortgezet technisch lezen, maar ook
woordenschat centraal staat.
We hopen dat u ook thuis veel aandacht wilt besteden aan woordenschat, zodat uw kind succesvoller
kan deelnemen aan het onderwijs. U kunt dit doen door regelmatig voor te lezen, door tijdens het
wandelen dingen om u heen te benoemen naar uw kind toe en door te praten over boeken, over
sport, over school, etc. Stimuleer uw kind om te vragen als het een woord niet snapt. En stimuleer
dat uw kinderen zelf veel lezen. Hieronder ziet u het effect van 10 minuten meer lezen per dag!
Illustratie: Plus 10 minutes per Day
Toelichting: De tabel van Adams laat in de linker kolom zien, dat de zeer zwakke lezers maar 34
woorden per jaar verwerven; lezen deze leerlingen 10 minuten per dag dan lezen ze meer dan 90000
woorden, wat een toename van 268,000% is. Dat is geweldig! Door veel te lezen, krijg je namelijk
met veel woorden te maken, hetgeen positief is voor de woordenschatuitbreiding. Hoe meer
kinderen lezen, des te meer woorden ze leren kennen.
Met dank aan juf Pauline voor het schrijven van deze toelichting over woordenschat!
Download