Tips en adviezen met betrekking tot “uitbreiding van

advertisement
Tips en adviezen met betrekking tot “uitbreiding van de woordenschat”
De woordenschat is een belangrijk gereedschap, zowel voor opleiding of werk als in het sociale leven.
Met een uitgebreide woordenschat kun je teksten beter begrijpen. Ook kun je andere mensen beter
begrijpen wanneer ze tegen je praten en moeilijke woorden gebruiken. Het leren van nieuwe woorden
en de betekenissen daarvan is dus erg belangrijk!
We hebben een ‘passieve woordenschat’. Dat is het totaal aan woorden dat je herkent en begrijpt.
Daarnaast hebben we een ‘actieve woordenschat’. Dat is het totaal aan woorden dat je zelf gebruikt
wanneer je spreekt en/of schrijft.
Hoe kun je je woordenschat vergroten?
1. veel lezen
Door veel te lezen kom je nieuwe woorden tegen. Soms kun
je de betekenis van dat woord afleiden uit de tekst, soms zul
je de betekenis op moeten zoeken in een woordenboek.
Kies voor boeken, tijdschriften of krantenartikelen die jou
interesseren. Door iets te kiezen wat je leuk vindt, houd je
het lezen langer vol en zal het uitbreiden van je
woordenschat gemakkelijker gaan.
2. woorden opzoeken
Het leest niet prettig wanneer je steeds moet stoppen om onbekende woorden in
een tekst op te zoeken. Eerst kun je proberen om de betekenis van een woord op te
maken uit de context. Lukt dat niet, schrijf het woord dan op. Dan kun je op een later
tijdstip de woorden opzoeken die je hebt opgeschreven. Ook wanneer je televisie
kijkt kunnen er onbekende woorden voorbij komen.
Zoek de woorden niet alleen op, maar probeer ze ook te onthouden. Kies daarom
woorden uit die je veel tegenkomt en die je ook zelf kunt gebruiken.
3. vragen stellen
Tijdens een gesprek kun je ook vragen naar de betekenis van een woord, wanneer je
die niet kent. Dit geldt ook wanneer de juf of meester iets uitlegt in de klas. Misschien
vind je het gek om naar de betekenis van een woord te vragen, maar dat is het niet. Het
is heel normaal dat je bepaalde woorden niet kent. Aarzel dus niet om uitleg te vragen;
het staat niet dom, maar juist geïnteresseerd (doe dit wel met mate!). Wanneer iemand
een woord uitlegt, heb je de mogelijkheid om verder te vragen; dat kan bij een
woordenboek niet.
4. synoniemen gebruiken
Een synoniem is een ander woord met ongeveer dezelfde betekenis. Enkele voorbeelden zijn:
jurk – japon; auto – wagen; juf – leerkracht; meester – leerkracht
Voor het opzoeken van synoniemen kun je gebruik maken van een synoniemenwoordenboek; deze
kun je ook op internet vinden. In Microsoft Word kun je ook gebruik maken van de synoniemenfunctie.
Dit programma geeft namelijk zelf suggesties voor woorden die je ook zou kunnen gebruiken. Zo leer
je weer nieuwe woorden gebruiken.
5. nieuwe woorden gebruiken
Wanneer je de woorden die je geleerd hebt ook actief gaat gebruiken,
breid je je ‘actieve woordenschat’ uit. Ook het actief zoeken naar
synoniemen, zoals hierboven genoemd is, zorgt voor het vergroten van
de ‘actieve woordenschat’.
6. voorvoegsels en achtervoegsels kennen
In het Nederlands komen veel voor- en achtervoegsels voor die in verschillende woorden gebruikt
worden. Door hiervan de betekenis te kennen is het eenvoudiger om onbekende woorden te
begrijpen. Enkele voorbeelden zijn:
telefoon, televisie
tele- = ver
interactie, intercom
inter- = tussen
aquarium, terrarium
-arium = plaats voor
topografie, biografie
-grafie = beschrijving
Tot slot
Je leert een woord sneller als je het gebruikt met andere woorden
die erbij horen. Maak bijvoorbeeld een woordweb. Bij een
woordweb zet je het belangrijke woord in het midden. Daaromheen
zet je woorden die ermee te maken hebben en waar jij aan dacht.
Niets is fout, je kan van alles opschrijven.
Kijk hiernaast maar eens naar het voorbeeld.
Wanneer je een woord kunt zien EN horen EN zelf uitspreken kun
je het woord nog beter onthouden. Ook een afbeelding van het
betreffende woord kan daarbij helpen.
In het algemeen geldt dat je woorden pas goed onthoudt als ze
tenminste 7 keer zijn aangeboden!
Links
Woordenschatspelletjes: http://www.teleac.nl/taalspel/spelgrid.jsp?swf_naam=woordenschat&thema=
Woordenschatspelletjes: http://www.leestrainer.nl/Woordenschat/index.htm
Spreekwoorden en gezegden: http://www.onzetaal.nl/advies/spreekwoorden.php
Taalspelletjes: http://www.danielbilliau.classy.be/potatoes/menubis.htm
Taalspelletjes: http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=9
Download