Welkom in groep 3/4

advertisement
Welkom in
groep 3/4
juf Ria & juf Kristel
Groep 3 - programma
 Het
ochtendprogramma in groep 3
 Taal
+ lezen (Veilig leren lezen)
 Pauze + fruit eten
 Rekenen (Wereld in getallen)
 Schrijven (Pennenstreken)
Groep 3 – Taal en lezen
 Methode
Veilig leren lezen
 12 Kernen
 De kern start met een ankerverhaal
 Kern 1 t/m 6 aanbieden van sleutelwoord
en letters
 Kern 7 t/m 7 verankeren letters en vlotter
lezen
Groep 3 - Taal en lezen
 Verwerking








van de opdrachten door:
Werkboek
Veilig en vlot
Letterdoos
Stempelen
Klik-klakboekje
Spelletjes
Computerprogramma’s
Vrij lezen in de leeshoek
Groep 3 - Taal en lezen
 Na
toetsing en Cito differentiatie in twee
verschillende niveaus.

Maan – zon
Het is belangrijk om iedere dag minimaal 10
minuten samen met uw kind te lezen.
Groep 3 – Rekenen

Methode Wereld in getallen
Een blok bestaat uit 4 weken
Week 4 = toets en herhaling

De leerstof in groep 3








Tellen en telrij t/m 20
Getalbegrip
+ en – sommen tot 20
De sommen tot 10 vlot hoofdrekenen
Meten en meetkunde
Klok (hele en halve uren)
Groep 3 – Schrijven
 Methode
Pennenstreken
 Sluit aan bij Veilig leren lezen
 De letter die ze leren lezen, leren ze ook
schrijven.
 Eerst schrijven we de letters los na kern 6
aan elkaar vast
 Schrijfschrift – oefenschrift – cijferschrift
Groep 4 - programma
 Ochtend:






Taal
Spelling
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen
Schrijven
Groep 4 – Taal
 Methode



Taal Actief
Blok van 4 weken a.d.h.v. een thema
Sluit aan bij spelling
Inhoud van ieder blok:
 Woordenschat,
taal verkennen
spreken & luisteren, schrijven,
Verwerking op tablet.
Groep 4 – Spelling
 Methode



Spelling Actief
Blok van 4 weken a.d.h.v. thema
Sluit aan bij taal
Inhoud:
 Gericht
op 38 spellingcategorieën
 3 strategieën: de luisterstrategie, de
regelstrategie en de weetstrategie.
Verwerking op tablet + dictees in schrift
Groep 4 – Technisch lezen





Methode Estafette
3 lessen in de week
Gericht op het vlot en vloeiend lezen
Leert kinderen omgaan met
leesmoeilijkheden.
Opdrachten aan de hand van een leesboek.
Het is belangrijk om iedere dag minimaal 10
minuten samen met uw kind te lezen.
Groep 4 – begrijpend lezen
 Methode
Nieuwsbegrip
 Tot Kerst vooral klassikaal
 Na de kerstvakantie start met opdrachten
 Gericht op 5 strategieën:





Voorspellen
Relaties/verwijswoorden
Vragen stellen
Samenvatten
Ophelderen van onduidelijkheden
Groep 4 – Rekenen




Methode Wereld in getallen
Een blok bestaat uit 4 weken
Week 4 = toets en herhaling
Verwerking op de tablet
De leerstof in groep 4:
 De telrij t/m 100
 Optellen en aftrekken t/m 20 automatiseren
 Optellen en aftrekken t/m 100
 De tafels 1 t/m 5 hoofdrekenen en tafel 6 en 10 kennismaken
 Geld rekenen
 Klok (digitaal en analoog)
 Meten en meetkunde
Groep 4 – Schrijven
 Methode
Pennenstreken
 Aanleren van hoofdletters
 Leren schrijven in een goed leesbaar
handschrift dat ook leesbaar blijft op een
hoger schrijftempo.
Groep 4 - Snappet
 Programma
op tablet
 In gebruik voor de verwerking van:




Taal
Spelling
Rekenen
Extra: woordenschat en extra oefening van
rekenen
Groep 4 - Snappet

Voordelen van Snappet





Uw kind krijgt direct feedback op de opdracht
Uw kind krijgt de gelegenheid om foutjes te
verbeteren
De leerkracht kan in een oogopslag zien welke
kinderen extra hulp nodig hebben.
Het programma biedt opdrachten aan op
niveau zodra blijkt dat uw kind moeilijkere op
juist makkelijkere opdrachten aan kan.
Uw kind kan aan een specifiek leerdoel werken
dat de leerkracht van te voren instelt.
De middag in groep 3/4
 Hoekenwerk
 Gym
 Argus
Clou
 Verkeer
 Creatief
 Muziek/dans/drama
 KWINK
 Catechese
Hoekenwerk
 De
kinderen werken zelfstandig aan
verschillende opdrachten gericht op
lezen, taal, spelling, rekenen of themagericht.
 Kleine groepjes aan de instructietafel voor
extra ondersteuning of uitdaging
Gym
 Maandagmiddag
spelles door Ria
 Donderdagmiddag
toestelles door Kristel
Na de les douchen!
Argus Clou
Groep 3: natuur & techniek
Groep 4: natuur & techniek, aardrijkskunde
en geschiedenis
Op onderzoek uit samen met professor
Argus Clou en Jules.
Verwerking in werkboek, proefjes of in het
hoekenwerk.
KWINK
 20
lessen sociaal emotionele
vaardigheden per schooljaar
 Wat we leren in de les, oefenen we ook
gedurende andere momenten, zoals
tijdens het buiten spelen, in de klas of
gedurende groepswerk.
 Met aparte lessen burgerschap, sociale
integratie en mediawijsheid.
Muziek –dans –drama –
creatief - catechese
 Deze
vakken komen ‘s middags wisselend
aan bod in de vorm van een methode of
gekoppeld aan een project.
 Deze vakken krijgen groep 3 en 4 samen.
Wat kunt u thuis oefenen?
 Lezen

Lid zijn van de bibliotheek is gratis!
 Concentratie
d.m.v. het spelen van
bordspelletjes
 Spelenderwijs rekenen
 Groep 3: Sommen 1 t/m 10 uit het hoofd
 Groep 4: tafels 1 t/m 5 uit het hoofd
 Wij
gaan ons tafeldiploma halen dit jaar!
In groep 3/4
 Stagiaire
Juf Zoë op maandag en dinsdag
 2 rapporten: januari en juni
 3 ouderavonden: oktober, februari, juni
 De eerste ouderavond wordt gehouden op 4 en
6 oktober!
 Voor groep 4 geldt op 4 + 6 oktober: ouder+kind
gesprek!
 Verjaardagen vieren we eind van de
ochtend/middag en we trakteren het liefst
gezond.
 Kom in de klas kijken naar het werk van uw kind.
In groep 3/4
 Info
via website, mail, Springlevend,
maandoverzicht
 Kijk regelmatig op onze groepspagina op
www.springplankuden.nl
 Onze emailadressen:
[email protected] en
[email protected]
(geen ziekmeldingen!)
Download