De Republiek in een tijd van vorsten

advertisement
De Republiek in een tijd van vorsten
De voorgeschiedenis en de geschiedenis van de Republiek en zijn
internationale context in de periode 1477 – 1702 met de nadruk op het
gewest Holland.
1
1
2
2
Introductie
Jan Steen, 1655, Delftse burger en dochter
- Kerk
- Gracht
- Pakhuis
- Stad
- Rijke burger
- Jan Steen zelf
- Schilderij
- Realistisch/sober/niet Barok
- Liefdadigheid?
- Symbolen (bloemen)
De Republiek in een tijd van vorsten
3
3
Introductie
Dit examenonderwerp gaat over de
- politieke,
- religieuze en
- economische
voorgeschiedenis en geschiedenis
van de Republiek (met name het gewest Holland)
4
in de periode 1477 – 1702
en zijn internationale context (Engeland en Frankrijk).
Meer dan het vorige onderwerp de nadruk op de vaardigheden
De Republiek in een tijd van vorsten
4
Introductie
Politieke geschiedenis:
Met name ‘particularisme en centralisme’.
Religieuze geschiedenis:
Met name ‘godsdienstvrijheid en staatsgeregelde godsdienst’.
Economische geschiedenis:
Met name ‘vrijhandel en handelsbarrières’.
5
Internationale context:
Ontwikkelingen in de Republiek als kapstok om kennis te maken met de ontwikkelingen in
Engeland en Frankrijk en zo nu en dan de Duitse gebieden (Het Heilige Roomse Rijk).
(onderling zeer verbonden)
De Republiek in een tijd van vorsten
5
Introductie
Het thema is chronologisch opgezet.
Begin in 1477, het begin van de Habsburgse overheersing van de Nederlanden, en eindigt
in 1702 als het tweede stadhouderloze tijdperk ingaat.
6
De Republiek in een tijd van vorsten
6
Introductie
Bourgondische rijk 1477
7
De Republiek in een tijd van vorsten
7
Introductie
Habsburgse rijk 1548
8
De Republiek in een tijd van vorsten
8
Introductie
17 Verenigde Nederlanden
1477-1556
9
De Republiek in een tijd van vorsten
9
Introductie
Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden
1588 - 1795
10
De Republiek in een tijd van vorsten
1
0
Introductie
Habsburgse rijk 1548
11
De Republiek in een tijd van vorsten
1
1
Download