Vragen bij Van Nul tot Nu : Hoofdstuk 7

advertisement
Vragen bij Van Nul tot Nu : Hoofdstuk 7
1) Noem twee grote veranderingen voor de Republiek die plaats vonden in de 18e eeuw.
2) Hoe reageerden de rijke kooplieden op die veranderingen?
3) Wat waren de gevolgen hiervan op het gewone volk?
4) Wat was een gevolg van de corruptie van de regenten?
5) Waarom wordt de 18e eeuw ook wel de pruikentijd genoemd?
6) Noem drie belangrijke Verlichte denkers?
7) Waar stond de Verlichting voor?
8) Wat gebeurde in 1776?
9) Wat heeft die gebeurtenis te maken met de Verlichting?
10) Wie werd de eerste president van de Verenigde Staten en waarom?
11) Wat wilden de Fransen in Frankrijk?
12) Wat was het gevolg daarvan voor de Republiek
13) Wat betekent revolutie?
14) waardoor brak er een revolutie uit in Frankrijk?
15) wat was de aanleiding voor de Franse Revolutie?
16) Wat werd de nieuwe naam voor de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1795?
17) Wat is een grondwet? Wat stond er in de nieuwe grondwet?
18) Welke veranderingen die Napoleon Bonaparte doorvoerde waren van invloed op
Nederland?
19) In welk jaar werd Napoleon verslagen? Door wie werd hij verslagen?
20) Wat waren de gevolgen daarvan voor Nederland?
Download