PowerPoint-presentatie

advertisement
Economisch
Minister Colbert → Mercantilisme
zoveel mogelijk geld in de staatskas door
grote invloed staat op economie
Doel
-vergroten macht koning
-heeft veel geld nodig voor leger, ambtenaren en hofleven
Hoe ?
Stimuleren van de export
-aanleg wegen, kanalen (infrastructuur)
-stimuleren scheepsbouw
-subsidies voor bedrijven
-staatsbedrijven
-kwaliteitseisen voor producten
Afremmen van de import
-handelsbeperkingen (invoerrechten)
-vrije invoer grondstoffen (uit kolonies)
Doel
-Frankrijk machtigste land van Europa
-natuurlijke grenzen (m.n. rivier de Rijn)
Bracht Frankrijk in conflict met De
Republiek
-deel van De republiek ten zuiden Rijn
-Republiek handelsconcurrent
-in Republiek veel vrijheid (geen censuur)
→bang dat allerlei verkeerde ideeën naar
Frankrijk over zouden slaan
Frankrijk zocht bondgenoten
Engeland wil wel
-economisch concurrent (2 zee oorlogen)
-ook bang voor ideeën uit De Republiek
In 1672 wordt De Republiek aangevallen
door Engeland, Frankrijk, Munster en
Keulen (Rampjaar)
Engeland op zee tegengehouden→ sluit
vrede (1674)
Frankrijk op het land tegengehouden door
Hollandse waterlinie→ sluit vrede (1678)
In de Republiek was een stadhouderloos
tijdperk bezig (1650-1672)
Raadpensionaris Johan de Witt krijgt de
schuld van de oorlog→ wordt vermoord
Willem III wordt stadhouder (en later ook
koning van Engeland)
Hij zal in een reeks oorlogen Lodewijk XIV
tegenhouden als leider van een antiFranse coalitie
Koloniën
Grondstoffen
Andere landen
Frankrijk
Nijverheidsproducten
maken in
manufacturen
Producten uit
Andere landen
invoerrechten
. Kanalen en wegen
uitbreiden
• Gelijke maten en
gewichten
• Belastingen
opleggen
Winst gaat vooral naar de uitbreiding van het leger, de vloot en het hof.
Verschil tussen inkomsten en uitgaven heet betalingsbalans en alles wordt
bijgehouden met een rijksbegroting.
Rampjaar 1672
ENGELAND
KEULEN EN
MUNSTER
FRANKRIJK
De Wraakactie
Download