Geschiedenis Samenvatting

advertisement
Geschiedenis Samenvatting
paragraaf 6.1
- bestuur stad = regenten + patriciaat
- Hogue Mogue = bestuur door Staten-Generaal (zonder vorst)
- bestuur gewest = Provinciale staten
- bestuur land = raadpensionaris + stadhouder
- twaalfjarig bestand = remonstranten en contraremonstranten
- synode van Dordrecht = contraremonstranten kregen gelijk
- verloop van 1621 tot 1648 = oorlog met Spanje – dertigjarige oorlog – val van
Den Bosch – coalitie tegen Habsburgers – Habsburgers geven op – Vrede van
Munster
- daarna = conflicten binnen republiek – in 1950 stadhouderloos – 1653 Johan
de Witt als goede raadpensionaris
- Zonnekoning = Lodewijk XIV was een absoluut vorst volgens Droit Divin, adel
werd in toom gehouden, zijn minister van Financiën zorgde voor
mercantilisme, wantrouwen tegenover hugenoten
- Engeland = burgeroorlogen – calvinistische dictatuur – koninkrijk – Acte van
Navigatie – Engelse zeeoorlogen – aanval m.b.v. de Fransen
- Republiek = Willem III werd stadhouder – Hollandse waterlinie – vrede –
coalities met Engeland en Spanje – Glorious Revolution (1688) – Willem III
werd koning van Engeland – werd minder welvarend
paragraaf 6.2
- gouden eeuw = geluk zoeken en rijk worden
- vooruitgang = bloei economie – bloei landbouw – verstedelijking – nijverheid
op platteland en stad – bloei visserij – Scandinavië als moedernegotie –
Amsterdamse stapelmarkt – uitbreiding steden – groei bevolking – oorlog met
Spanje stimuleerde – Antwerpen ‘viel’ >>handelskapitalisme
- VOC = kooplieden samen – Johan van Oldenbarnevelt – monopolie op handel
– Jan Pieterszoon Coen v/d Oost – Jan van Riebeeck v/d Kaap de Goede Hoop
– regenten waren centrale directie (Heren XVII) >> wereldeconomie
- WIC = niet echt succesvol – Zilvervlootverovering – plantages – slavenhandel –
meer handelsroutes – driehoekshandel
- achteruitgang = feodale toestanden – ziektes – hoog sterftecijfer maar veel
immigratie – veel armen – slechte ondersteuning – groot gat tussen rijk en arm
- relatieve achteruitgang = Engeland en Frankrijk waren jaloers – risico’s werden
niet meer genomen – rentenieren van kapitaal – was nog wel groei, maar
Engeland en Frankrijk waren beter
paragraaf 6.3
- ontwikkelingen = wetenschappelijke revolutie en toonaangevende kunst –
renaissance – reformatie en oudheid
-
wetenschap = empirisme – krijgskunsttechnieken – natuur- en sterrenkunde –
theologie – Newton en Hugens – samenwerking
maatschappij = rationalisme – Descartes – Le Notre
politiek v. Engeland = volk mag wel/niet de vorst afzetten – Locke – steun aan
absolutisme door Hobbes
politiek v. Republiek = Hugo de Groot en natuurrechten
kunst = Rembrandt – geen religieuze afbeeldingen meer vanwege
protestantisme – schilderijenopkomst (bijv. in Holland) – emoties weergeven
Download