Kruiswoordraadsel

advertisement
Kruiswoordraadsel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Across
Down
4. wederdopers, emigreerden massaal naar
Amerika
7. verblijfplaats van de Franse koningen
1. nieuwe Christelijke geloofsgroep, ontstaan
in Engeland
2. Franse protestanten
8. L'état, c'est ... (uitspraak van de
Zonnekoning)
9. schilderde het plafond van de Sixtijnse
Kapel in het Vaticaan
10. een ander woord voor grondwet
13. de koning heeft alle macht
15. algemene indruk die je krijgt van de kunst
van de renaissance
3. belangrijke humanist uit de Nederlanden,
schrijver van "Lof der Zotheid"
5. persoon met een uitzonderlijk talent,
betekent ook buitenechtelijk kind
6. oppermachtig, de koning wil rechtstreeks
macht hebben over alle onderdanen
11. Karel V behoorde tot deze dynastie
12. vreedzame overgang in 1688 in Engeland
van het ene regime naar het andere
14. lijst van verboden boeken
Download