Hommes politiques, hommes de lettres, XIXe

advertisement
De Franse schrijvende politicus. Van de Revolutie tot heden
Datum: 28 januari 2010
Plaats: Maison Descartes / Institut Français des Pays-Bas, Amsterdam
De alliantie tussen pen en zwaard kent in Frankrijk een lange traditie. Vanaf het begin van de
Franse natie hebben politici geschreven: romans en gedichten, kronieken en pamfletten,
essays, memoires en biografieën. Tijdens zijn gevangenschap in Engeland schreef Charles
d’Orléans gedichten. Napoléon Bonaparte dicteerde zijn memoires en François Guizot schreef
een geschiedenis van Frankrijk. President Georges Pompidou publiceerde een bloemlezing
van de Franse poëzie. In 2000 zijn de herinneringen van generaal De Gaulle uitgegeven in de
literaire Panthéon van de Pléiade. In dezelfde collectie zijn ook de werken van zijn minister,
André Malraux, opgenomen. Recentelijk heeft de politieke biografie een hoge vlucht
genomen.
Met medewerking van Pierre Joxe, voormalig minister, lid van de Franse Constitutionele
Raad en auteur van L’édit de Nantes: réflexions pour un pluralisme religieux evenals
Pourquoi Mitterrand?
In de lezingen staat een viertal kwesties centraal:
(1) is het schrijven een privé-zaak of heeft het ook een politieke functie?
(2) in hoeverre gaat het om een « rite de passage »? Anders geformuleerd: welke functie heeft
het geschreven werk in de Franse politieke cultuur?
(3) welke ontwikkeling heeft dit genre naar vorm en inhoud in de 19e en 20e eeuw
doorgemaakt?
(4) gaat het hier om een exception française?
Programma
Vanaf 09.30u Ontvangst
Ochtend (10.00u-12.30u)
Voorzitter:
Niek PAS (Mediastudies, Universiteit van Amsterdam)
10:00 - 10:25 Introductie
prof. dr. Ido DE HAAN (Politieke Geschiedenis, Universiteit Utrecht)
10:25 - 10:50 Napoléon Bonaparte
dr. Jos GABRIËLS (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag)
10:50 - 11:00 Pauze
11:00 - 11:25 François Guizot
dr. Matthijs LOK (Europese Studies, Universiteit van Amsterdam)
11:25 - 11:50 André Malraux
dr. Marleen RENSEN (Europese Studies, Universiteit van Amsterdam)
12:00 - 12:30 Discussie
Middag (14.00u-16.15u)
Voorzitter:
Bertrand VAN RUYMBEKE (Institut Français des Pays-Bas, Maison
Descartes)
14:00 - 14:25 Charles de Gaulle
dr. Jan-Willem BROUWER (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis,
Universiteit Nijmegen)
14:25 - 14:50 De schrijvende politicus anno nu
dr. Niek PAS (Mediastudies, Universiteit van Amsterdam)
14:50 - 15.00 Pauze
15:00 - 15:30 Lezing / getuigenis Pierre JOXE (voormalig minister, lid van de
Constitutionele Raad)
15:30-16:15
Discussie
Download