les 7 - De Gouden Eeuw - bestuurlijke en culturele aspecten

advertisement
VAN HUNEBED TOT HEDEN
Nederland
Les 7: De Gouden Eeuw;
Bestuurlijke en culturele aspecten
H10:§ 2 & 3:p170 & 172
Staatsinrichting van de Republiek
• De Republiek werd door
de Staten Genenaal
bestuurd
– Deze besliste inzake
•
•
•
•
Buitenlandse politiek
Defensie
Centrale belastingen (!)
Bestuur
Generaliteitslanden (zie
volgende dia)
– Vanuit Den Haag
• Ridderzaal
Generaliteitslanden
Opening Staten Generaal
Staatsinrichting van de Republiek
• De Republiek en haar
bestuur
– Gewesten
• bepaalden
– Hadden vetorecht
• Afgezanten (regenten voor de
Gewesten) moesten
ruggespraak houden
• De Stadhouders
– Voerden het leger/de vloot
aan
– Konden een aantal
bestuurders benoemen in de
steden
– De grenzen van hun macht
waren niet duidelijk; hetgeen
zo nu en dan tot gelazer
leidde
Maurits
Willem II
Staatsinrichting van de Republiek
Rechten van Burgers
• Politieke rechten
– Invloed op besluitvorming;
op het bestuur
• Vrijheidsrechten
– Van religie
– Van vereniging &
vergadering
– Van drukpers
– Van meningsuiting
H10:§ 2 & 3:p170 & 172
• In de Republiek
– Was er sprake van een
bestuurlijke elite (de
Regenten)
– Je kon hier wel
tussenkomen maar niet
gemakkelijk
• Opleiding, achtergrond
en religie speelden een
grote rol
Cultuur in de Republiek
• De schilderkunst, de literatuur
en wetenschap kwamen tot
grote bloei
– Oorzaken
• Welvaart van de burgers
waardoor particulieren kunst
konden kopen
– Op bestelling (opdracht) of
op de “markt”
• Vrijheid om te publiceren (zie
vrijheidsrechten)
• Daarnaast kende men vrijheid
wetenschap te bedrijven,
hetgeen leidde tot grote
ontdekkingen en nieuwe
inzichten (zie ook HB A, 75)
Cultuur in de Republiek
Download