Goed voorbereid naar de Pabo!

advertisement
Goed voorbereid naar de Pabo!
Studiemateriaal:
- Studiopabo
- Studiewijzer
Nieuwjaarswens
Wat is blijven hangen?

B.6 Tijd van vorsten en regenten (16001700)
◦ B.6.1 De aspirant-student kan verbanden
leggen tussen de overzeese expansie, het
handelskapitalisme en het ontstaan van een
wereldeconomie.
Onderbelicht:
Karel V
 Fillips II

Tijdvak 6 (1600-1700)

Film
◦ Moedernegotie
◦ Wat is moedernegotie en wat heeft dit te
maken met de Gouden Eeuw?
 Bedrijven gebouwd op kapitaal:VOC
(handelskapitalisme)
 Hoe krijgen we de macht over handelsposities
in Nederlands Indie? (historische waarden)
◦ Pietersz Coen
Kern van de les

B.6.2 De aspirant-student kan burgerlijk bestuur
en stedelijke cultuur in het Nederland van de
17e eeuw herkennen en beschrijven.

B.6.3 De aspirant-student kan uitleggen waarin
de staatsinrichting van de Republiek zich
onderscheidde van die in andere landen.
Opdracht:

Wie/wat ben ik?
◦ Lees bladzijde 71 t/m 75
◦ Kies een begrip of persoon en zoek hierbij
zoveel mogelijk informatie uit.
◦ Je hebt hiervoor 15 minuten, wanneer je
eerder klaar bent kun je verder met de
opgaven op bladzijde 77.
◦ Daarna klassikaal.
Bestuur in de republiek
7 gewesten met eigen bestuur:
 Maar ook centraal.
 Belangrijkste personen:
 Maurits / Oldenbarneveld

◦ Zie figuur 6.6 blz 73
Grachtengordels met pakhuizen
Wetenschap en kunst

Kunst: realisme en nieuwe opdrachtgevers
Cultuur: redelijk tolerant

Religie
tolerantie

Migratie
◦ Gelovigen (hugenoten / joden)
◦ Vanwege economie (belemmeren van
Antwerpen)
 Nieuwe migranten brengen kennis en kapitaal
Deze les

B.6.2 De aspirant-student kan burgerlijk bestuur en stedelijke cultuur in
het Nederland van de 17e eeuw herkennen en beschrijven.
Behorend bij kenmerkend aspect: Burgerlijk bestuur, stedelijke cultuur in Nederland
Behorend bij canonvenster: Statenbijbel, De grachtengordel, Hugo de Groot, Rembrandt en De
Republiek
Gouden Eeuw, grachtengordel, Atlassen van Blaeu, Statenbijbel, tolerantie, protestants geloof
dominant, katholieken gedoogd (schuilkerken), bloei van kunst en wetenschap, uitvindingen
(telescoop, microscoop), Rembrandt, Christiaans Huygens, Spinoza, Hugo de Groot

B.6.3 De aspirant-student kan uitleggen waarin de staatsinrichting van de
Republiek zich onderscheidde van die in andere landen.
◦
Behorend bij kenmerkend aspect: Burgerlijk bestuur, stedelijke cultuur in Nederland
Behorend bij canonvenster: De Republiek en Hugo de Groot
Staatkundig: Republiek der Verenigde Nederlanden, Vrede van Münster (1648), stadhouder,
raadpensionaris en Staten-Generaal, regenten, gewest Holland dominant
Huiswerk

Opgaven bladzijde 77
Download