Par 3 Een bijzondere eeuw. 3.1 1 Waarom was Nederland in de 17e

advertisement
Par 3 Een bijzondere eeuw.
3.1
1
Waarom was Nederland in de 17e eeuw een bijzonder land (bestuurlijk)?
2
Van welke koning had Nederland zich los gemaakt?
3
In welk jaar was dat gebeurd?
4
De Republiek(met een hoofdletter. Het is de afkorting van De Republiek der zeven verenigde
Nederlanden) was geen echte éénheid. Waar bestond e republiek uit?
5
Welke zaken deden de gewesten gezamenlijk?
6
In welke stad en in welke vergadering kwamen zij bij elkaar?
3.2
7
Door welke groep mensen werd de Republiek bestuurd?
8
Hoe wordt deze groep genoemd?
9
Waarom was het voor andere mensen moeilijk om tot het bestuur door te dringen?
10
Welke twee andere hoge bestuurders worden genoemd?
11
Schrijf van welk op wat hun taak was.
12
Wat voor invloed hadden gewone burgers op het bestuur?
13
Waar konden zeer arme mensen heen voor ondersteuning?
3.3
14
15
16
16
17
18
Welke periode noemen we de Gouden Eeuw?
Op welke gebieden bloeide de Republiek toen?
Noem minstens drie schilders uit de Gouden Eeuw.
Wat voor soort onderwerpen werden door Nederlandse schilder vaker geschilderd dan in het
buitenland?
Noem twee beroemde wetenschappers uit de Gouden Eeuw.
Schrijf van elk op waar hij zich mee bezig hield.
Par 4 Vorsten krijgen steeds meer macht.
4.1
1
Door wie werden de meeste Europese landen in de 17e eeuw bestuurd ?
2
Noem twee oorzaken waardoor hun macht niet totaal was.
3
Waarom zullen de vorsten dat willen hebben veranderen?
4
Welke koning probeerde als eerste alle macht naar zich toe te trekken?
5
Hoe noemen we een vorst met alle macht?
6
Verklaar zijn bijnaam ‘zonnekoning’.
7
Hoe rechtvaardigde hij zijn macht?
4.2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
In welke andere landen kwamen ook vorsten met absolute macht?
Wie was de eerste absolute vorst van Rusland?
Op welke manier versterkte hij zijn macht?
Waar haalde hij de moderne kennis vandaan?
Zoek op waar Sint Petersburg ligt.
Waarom zal hij die stad daar gebouwd hebben en toen als hoofdstad hebben gemaakt en
niet Moskou?
Noem 4 kenmerken van centraal (absoluut bestuur).
Waarom zullen vorsten niet langer een huurleger willen hebben maar een
beroepsleger(staand leger)?
Welke koning heeft daar het meeste werk van gemaakt?
Download