du-interbellum-klas-4-les-weimar-republiek-2011

advertisement
“The German Weimar
Republic was doomed
from the start.”
De Weimarrepubliek
1918- 1933
“The new government had inherited
a difficult situation, but to say it
was doomed is unfair.”
militaire
autocratie
Parlementaire
democratie
Hoe werkte de Republiek?
Freidrich Ebert (SDP): eerste
gekozen president
“Coalitie van gematigde
politieke partijen, met inbegrip
van de Sociaal-Democratische
Partij, de Duitse Democratische
Partij en de Katholieke Centrum
Partij.”
Een geschiedenis in 3 fasen:
• 1919-1923: De Republiek kent grote
moeilijkheden
• 1923-1929: De Republiek overwint
de moeilijkheden
• 1929-1933: Na de crisis van 1929
stort de Republiek in
1919-1923: De Republiek kent grote economische moeilijkheden
Economie
Herstelbetalingen
Van een
Terugkerende
oorlogs- naar
soldaten
een
vredeseconomie
Oplopende
inflatie
Welke gevolgen
had economische
ontwikkeling voor
de burgers?
1919-1923: De Republiek kent politiek geweld (1)
Jan. 1919:
Nov. 1918
Spartakusopstand
Opstand matrozen /
soldaten / arbeiders
=
Macht aan de
arbeiders
SPD gebruikt
Vrijkorpsen tegen de
opstandelingen
Splitsing SPD in
SPD+ Spartakusbond
Rosa Luxemburg Karl
Liebknecht
SPD gebruikt
vrijkorpsen
1919-1923: De Republiek kent politiek geweld (2)
Wolgang Kapp, maart
1920
Kapp-Putsch: een ultranationalistische daad
1923: Het dieptepunt voor de Republiek
Stoppen met de herstelbetalingen
Bezetting Ruhrgebied door de
Fransen
Nov.: Bierkellerputsch
Waar? München
Wie: Adolf Hitler
Waarom? Weimarregering
omver werpen
Stakingen + Hyperinflatie (dia 5)
1923-29: De Republiek overwint de moeilijkheden
Terugtrekking Fransen
uit Ruhrgebied, 1925
1924 Dawes Plan
DU lid van de Volkenbond, 1926
Gustav Stresemann
Verdrag van Locarno, 1925
1929: Berlin is the place to be
Tot ….
http://player.omroep.nl/?aflID=13208952
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040
317_crisis01
Download