Les 27 - Kenmerk 22 - De Republiek IV

advertisement
VAN HUNEBED TOT HEDEN
De Republiek in
Europa
Les 24: Een land
apart
H6:§ 4:p150-2
Een land apart
Het geloof
• De Republiek was de Opstand begonnen omwille van
gewetensvrijheid
– Hoe zou men dan omgaan met de “overwonnen”
katholieken?
– Er kwam in ieder geval geen staatskerk. Katholieken – ook in
de generaliteitslanden – werden niet gedwongen
protestants te worden
– Wel werden katholieken beperkt in hun geloofsuiting in het
openbaar
• Geen processies meer
• De grote kerken werden omgeturnd tot Gereformeerde kerken
• De macht in de stad kwam/was in handen van gereformeerde burgers;
dus als je daarin wilde delen, moest je …………
generaliteitslanden
H6:§ 4:p150-2
Een land apart
Multiculturaliteit
• De Republiek was een haven voor mensen met vele
achtergronden; mensen die de Republiek hielpen
groot te maken!
– Vluchtelingen
• Uit de Zuidelijke Nederlanden
• Joden uit Spanje
• Hugenoten uit Frankrijk
– Economische migratie
• Uit Engeland, Duitse-landen, Scandinavië
• Een tolerant land ten aanzien van gewetensvrijheid én
migranten
Immigratie in cijfers
• Circa 1650 had de
Republiek ongeveer 2
miljoen inwoners
• Migranten
– Zuidelijke Nederland
• 1570-1640
 150.000
– Hugenoten
• In een eeuw (17e eeuw)
 60.000
– Duitsers
• Trekarbeiders 17e eeuw
 30.000
– Joden
• 1600-1750
 Enkele tienduizenden,
Het weg vlugten der Gereformeerde uyt Vrankrijk, gravure van Jan Luyken,
uit "Geschiedenis van het Edict van Nantes" van Elie Benoist, Delft 1695.
Joodse Amsterdammers
Maakwerk in de klas
Van vorige les:
•Opdracht 2 & 3 (p.148) (Waar: toetsvraag met bron bij Tijdvak 6)
Deze les:
• Opdracht 4 & 5 (p.152) (Waar: toetsvraag met bron bij Tijdvak 6)
• Lezen
– blz. 150-3
Huiswerk
• Maken/meenemen
– een goede kaart van Europa omstreeks 1700 meenemen als voorblad
voor Tijdvak 6!
Download