2.4 441.31KB

advertisement
2.4 Het begin van de Gouden Eeuw
1. Enorme economische groei Republiek

Al gestart in vorige hoofdstuk!

MAAR: nu enorme groei!

WANT:
-
Oorlog nu vooral in zuiden en oosten
-
Geen sterke feodale traditie
-
Al reeds groeiende handel
(groei steden, groei nijverheid,…)
-
Profiteren van neergang Vlaanderen en Brabant
VAL VAN ANTWERPEN 1585
- Handel naar Amsterdam
- Blokkeren van de Schelde
- Handelaars met kapitaal en kennis naar A’dam
2. Voorsprong op Europa

Republiek een economische voorsprong op Frankrijk en
Engeland
FR: veel kleine boeren
last van burgeroorlogen
internationale zeehandel, maar minder dan Republiek
ENG: wel commerciële landbouw en handel
maar vooral grootgrondbezit
internationale zeehandel, maar minder
3. Bestuur van Republiek

Macht is versnipperd:
-
Staten-Generaal
Gewestelijke Staten
Adel
Steden
Gilden
-

Land is economisch verdeeld:
-
Westen: Handel en commerciële landbouw
-
Oosten en Noorden: zelfvoorzienende boeren
Samenvatting:
Staten-Generaal
De Gewestelijke Staten
Met daarin: Steden (kooplieden-regenten) en Adel
→ Positief voor handel!
Download