Charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen

advertisement
Charter
van gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
gelijke kansen en diversiteit
y ALGEMEEN KADER
De geïntegreerde politie staat ten dienste van de burger en van de overheden.
Met dit charter willen wij aan iedereen onze openheid en ons engagement tonen over gelijke kansen en diversiteit bij de politie.
Wij willen de diversiteit van de bevolking laten weerspiegelen in de samenstelling van onze organisatie en de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.
Mede op basis van dit charter voeren wij dus een Human Ressources-beleid gebaseerd op het erkennen en het
waarderen van individuele competenties. Het bevorderen van een gelijkwaardige behandeling is hierbij een uitgangspunt.
y ENGAGEMENT
Als medewerker van de geïntegreerde politie engageer ik me om, volgens het beleid van mijn organisatie, bij te
dragen tot de gelijkheid van vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit door :
1. elke vorm van discriminatie af te keuren, zowel binnen mijn organisatie als in mijn contacten met de burgers;
2. bij te dragen tot een professionele omgeving waar gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijke kansen en
diversiteit worden ervaren als bronnen van ontplooiing, vernieuwing en creativiteit voor al mijn collega’s;
3. me in te schrijven voor opleidingen om mijn professionele competenties in de gelijkheid van vrouwen en mannen, gelijke kansen en diversiteit te verbeteren;
4. assertief te reageren tegenover diegene die mondeling, schriftelijk of op welke manier ook, discriminerende,
homofobe, racistische of transfobe uitspraken doet of zich minachtend uitlaat over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards