Socio-culturele diversiteit in patiëntenzorg

advertisement
Socio-culturele diversiteit in patiëntenzorg
22 mei 2014
ONTHAAL: 19U30 | START: 19U55
Deze sessie maakt gebruik van interactiviteit via app.pentalfa.be
Breng zo mogelijk uw smartphone, tablet of laptop mee (meer info).

ORGANISATIE: Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

ACCREDITERING: Ethiek & Economie werd aangevraagd
Korte Inhoud
Aandacht voor de diversiteit in onze patiëntenpopulatie krijgt een nieuwe dimensie in deze multiculturele
maatschappij. De visie op ziekte en gezondheid, ethische perspectieven en invloed van cultuur en religie maken
dat consultaties met patiënten van allochtone origine veelal een andere perspectief vereisen. In deze
Pentalfasessie gaan we in op de communicatie- en consultatiestrategieën om deze drempels in de patiëntenzorg
te verlagen. Daarnaast wordt een kader geschetst waarbinnen we als arts leren om cultuursensitieve zorg te
bieden en te organiseren.
Programma
DIVERSITEIT IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

dr. Louis Ferrant,
Huisarts, ACHG
COMPETENTIES VOOR ARTS EN STAGIAIR IN HET LEVEREN VAN CULTUURSENSITIEVE ZORG

prof. dr. Ann Roex
Huisarts, ACHG
COMMUNICATIESTRATEGIEËN IN EEN MULTICULTURELE CONSULTATIE

prof. dr. Birgitte Schoenmakers,
Huisarts, ACHG
Locaties en moderatoren:

Leuven, prof. dr. Birgitte Schoenmakers, ACHG

Antwerpen, Min. Monica De Coninck, Minister van Werk

Dendermonde, dr. Marc De Paepe, Hoofdgeneesheer

Hasselt, dr. Bart De Moor, Nefrologie, Voorzitter Ethisch Comité Jessa Ziekenhuis

Oostende, dr. Mario Schurgers, Hoofdarts

Ronse, dr. Diederik Van Hamme, Huisarts
Download