hoe maak je bijvoorbeeld homoseksualiteit

advertisement
Gewoon LHBT op school
Een veilige school voor iedereen
In de school - Zichtbaar
Waar sta je voor als school? Welke visie draag je met het
team elke dag uit? Welke “roze draad” loopt er door het
schoolbeleid? Hoe zichtbaar is het op school dat iedereen
welkom is en zichzelf mag zijn:
-
in
in
in
in
het beleid;
de school en op het plein;
de les;
de zorgstructuur?
Zorg voor een veilige school voor iedereen.
Kerndoel 38
“ De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen
die in de Nederlandse multiculturele samenleving een
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving,
waaronder seksuele diversiteit”.
Bron: Rijksoverheid, nieuwsbrief primair onderwijs, 12
oktober 2012, aanpassing kerndoelen
In de school - het team
Welk voorbeeld geeft u?
Hoe reageert u als:
- twee vriendjes elkaar omhelzen;
- een stoer meisje niet meer mag mee voetballen met de
jongens omdat ze borsten krijgt;
- Een jongetje in meisjeskleren op school komt;
- Twee vriendinnetjes/vriendjes tijdens het spelen aan jou
vertellen dat ze later samen gaan trouwen?
In de school - het team
Een aantal vragen om in uw team bij stil te staan...
Op welke manier pak je het schelden met “homo” het beste
aan?
Wat is de beste vorm om kinderen voor te lichten over
homoseksualiteit?
Wat kun je antwoorden als kinderen aan jou vragen of
meester… homo is?
Tip: Teamspel Gedragen gedrag
In het team - Gedragen gedrag
Met elkaar in gesprek:
Aan de hand van situatieschetsen in kaart brengen welke
(ongeschreven) omgangsregels op school gelden inzake
seksuele diversiteit.
In de school - In gesprek met “ roze ouders”
- 1e kennismaking > Inschrijfformulier
- In gesprek > Wat doen we met Moeder- en Vaderdag? Hoe
noemen de kinderen jullie? Wat willen jullie dat ik
erover vertel in de klas?
In de school - jij als leerkracht
In de school - Jij als LHBT-leerkracht
In de klas - zichtbaar & bespreekbaar
-
Let vanaf dag 1 op taalgebruik: “homo” of “lesbo”;
Kwartetspel Met wie woon jij?;
Filosofeer over seksuele diversiteit > neem een socratische houding aan;
Behandel het thema seksuele diversiteit als onderdeel van diversiteit of als
onderdeel van relationele en seksuele vorming;
Nodig een gastspreker uit;
Download een lespakket (www.gayandschool.nl);
Maak het zichtbaar in de school;
Gender and Sexuality Alliance;
Maak een antipestprotocol;
Theatervoorstellingen, tv- programma's zoals: SpangaS.
Vraag ondersteuning bij de regionale GGD, Rutgers of COC: www.seksuelevorming.nl, www.rutgers.nl,
www.voorlichtingindeklas.nl
Download