Interculturele communicatie Ans Boersma

advertisement
INTERCULTURELE COMMUNICATIE
Ans Boersma, mei 2015
Werkcollege J2
Boks7/ Identiteit en Ethiek
WERKCOLLEGES IC BOKS 7
“Journalistiek is het speelveld van de gegoede klasse”, aldus Mark Deuzehoogleraar Mediastudies- na het ontslag van Perdiep Ramesar bij Trouw. Redacties in
Nederland zijn wit en daardoor ontbreekt het aan etnische diversiteit. Tijdens de
twee werkcolleges interculturele communicatie ligt de focus op identiteit en diversiteit
en dagen we je uit om de confrontatie met verschillen in cultuur en religie aan te
gaan. Culturele sensitiviteit is anno 2015 een onmisbare vaardigheid als journalistmaar hoe ontwikkel je dat?
We grijpen terug op de beroepspraktijk en koppelen de werkcolleges aan je rol als
nieuwsjager in de Vallei. Hoe divers ben jij?
WERKCOLLEGES IC BOKS 7
Doel werkcolleges interculturele communicatie
Kennis over eigen culturele identiteit: waar sta ik (als journalist)?
Omgaan met verschillen/ diversiteit: houding en vaardigheden.
TWEE WEEKTHEMA’S
1. Vervreemding en herkenning (weekthema 2: ik en mijn omgeving)
2. De culturele bril (weekthema 4: hoe kies ik?)
Twee werkcolleges Interculturele communicatie
Toetsvorm: schriftelijke toets
https://extranet.che.nl/jenc/onderwijs/20142015/Jaar1/blok4/J-14BOKS7-14/default.aspx
VANDAAG: DE CULTURELE BRIL
Weekthema: hoe kies ik?
Diversiteit in de media
Literatuur: omgaan met verschillen| hoe verbind je?
Hoe kies je je netwerk?
DIVERSITEIT IN DE MEDIA
Waarom belangrijk?
https://www.youtube.com/watch?v=Emhov68uzX4
http://www.miramedia.nl/over-mira-media.htm
Overheidsbemoeienis/quota?
Mediawet/taakomroep.
- NOS- het brengen van brede, onafhankelijke nieuwsvoorziening.
- Tot de wettelijke taken van de NTR behoren Kunst & Cultuur, Jeugd &
Achtergrondjournalistiek en Minderheden.
DIVERSITEIT IN DE MEDIA |VRT
“De VRT wil een omroep zijn voor alle Vlamingen en daarom investeert zij in het
toegankelijk maken van haar aanbod voor slechtzienden en slechthorenden. De
openbare omroep laat de diverse en kleurrijke Vlaamse samenleving aan bod komen
in al zijn programma’s.”
Intern (diversiteitsbeleid)/extern (alle doelgroepen aanspreken)
Kanttekening: wat als je organisatie zich niet leent voor diversiteit?
http://www.100stemmen.be
DIVERSITEIT IN DE MEDIA| VRT
http://www.vrt.be/wie-zijn-we/werkingsprincipes/diversiteit
LITERATUUR
Omgaan met cultuurverschillen|Marie-Therese Claes
Interculturele competentie ontwikkelen: zes stadia Bennet:
Etnocentrisch/etnorelatief
Ontkenning
Weerstand
Minimalisering
Aanvaarding
Aanpassing
Integratie
DRIE STAPPEN METHODE PINTO
Randvoorwaarden voor een succesvolle interculturele communicatie volgens Pinto:
1. Het kennen van cultuurgebonden waarden en normen uit de eigen cultuur
2. Het kennen van de cultuurgebonden waarden en normen uit de andere cultuur
3. Omgaan met de verschillen
LITERATUUR
Categorieën en groepen | Jaap van Ginneken
Kritiek op Barbie (stereotype- vormen/schoonheidsideaal- Arische raszuiverheid)
Ontwikkeling- diversiteit
Waarneming en raamwerken (generaliseren/ vaste frames)
Culturele vooroordelelen: bevestigen in de media (racisme, chauvinisme, politieke
vooroordelen, religieuze vooroordelen).
http://www.funx.nl/news/omg/24210-sylvana-simons-die-zwartjes-we-zijnhelemaal-niet-zo-tolerant
WERKEN AAN DIVERSITEIT
Pitch een artikelvoorstel/crossmediale productie voor NieuwsVallei waaruit blijkt dat
je iemand uit een andere cultuur (naam en contactgegevens) interviewt over een
actueel thema.
Reflecteer op de diversiteit van je opgebouwde journalistieke netwerk. Hoe werk jij
aan een divers netwerk (leeftijd, geslacht, cultuur, religie, woonplaats etc.)?
Formuleer drie kernwaarden die jij belangrijk vindt voor het diversiteitbeleid van
NieuwsVallei of de redactie (etc.) waar je stage wilt lopen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards