Kinderen van depressieve moeders

advertisement
Kinderen van
depressieve moeders
Het integratieve model van Goodman en Gotlib
S
Het artikel
S ‘Kinderen van depressieve moeders’
S Geschreven door Sara Casalin en Nicole Vliegen
S januari 2006
S Tijdschrift voor Psychotherapie
Depressie en overdracht
S Verklaring overdracht van depressie moeders op hun
kinderen
S Model van Goodman en Gotlib
S Verklaart de overdracht volgens:
S 4 mechanismen
S 3 moderatoren
Vier mechanismen
Aangeboren
disfunctionele
neuroregulatorische
mechanismen
Erfelijkheid van de
depressie
Blootstelling aan
negatieve cognities,
gedragingen en
affecten van de
moeder
Overdracht
depressie
moeder op
het kind
Stressrijke context
waarin kinderen
leven
Uitleg verklaringsmechanismen
S ERFELIJKHEID VAN DE DEPRESSIE
S Via DNA de kwetsbaarheid voor depressie overerven
S Aanleg indirecte persoonlijkheidstrekken
S Aanleg voor andere stoornissen
S
Alcoholisme, druggebruik, antisociale persoonlijkheidsstoornissen
Uitleg verklaringsmechanismen
S AANGEBOREN DISFUNCTIONELE
NEUROREGULATORISCHE MECHANISMEN
S Tijdens de zwangerschap
S Kind lijdt onder niet-herstelde functioneren van de hormonen
S Kinderen na geboorte hebben last
S
Prikkelbaarder, moeilijker temperament, vertraagde ontwikkeling
Uitleg verklaringsmechanismen
S BLOOTSTELLING AAN NEGATIEVE COGNITIES,
GEDRAGINGEN EN AFFECTEN VAN DE MOEDER
S Slechte interactie met kind
S Depressieve ouder heeft niet alle capaciteiten om het kind
correct op te voeden
S Negatieve invloed op ontwikkeling van het kind
S Kind imiteert slechte gedragingen van de moeder (na-apen)
S Verhoging van risico voor depressie van het kind
Uitleg verklaringsmechanismen
S STRESSRIJKE CONTEXT WAARIN KINDEREN
LEVEN
S Kind blootgesteld aan de depressie zelf
S Kind blootgesteld aan stressrijke omgeving
S Begin chronische stress
Drie moderatoren
Gezondheid
en
betrokkenheid
van de vader
Verloop en het
tijdstip van de
depressie van
moeder
Kenmerken
van het kind
Vergoten of
verkleinen de kans op
een
psychopathologische
ontwikkeling
Drie moderatoren
S GEZONDHEID EN BETROKKENHEID VAN DE
VADER
S Afwezigheid van de vader verhoogt de kans op extra
problemen bij kinderen
http://www.tandzorgbelfort.nl/images/vader_kind.jpg
Drie moderatoren
S VERLOOP EN HET TIJDSTIP VAN DE DEPRESSIE
VAN MOEDER
S Hoe jonger het kind, hoe sterker de invloed
Drie moderatoren
S KENMERKEN VAN HET KIND
S Temperament, geslacht, intellectuele en sociaal-cognitieve
vaardigheden spelen mee
http://interestedtolearnmore.blog.com/files/2011/01/Ang
ry_mother.jpg
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards