Document

advertisement
Depressie: een sterke emotie - ziekte
Elementis-counseling
1
Hoe kan je een depressie herkennen?
• Neerslachtige stemming;
• Verlies van plezier of interesse van gebruikelijke activiteiten;
• Verstoord slaappatroon;
• Afname eetlust;
• In zichzelf gekeerd (trance) en snel geïrriteerd overkomen;
• Verlies aan energie;
• Gevoelens van waardeloosheid (laag zelfbeeld) en schuld;
• Moeilijkheden om te kunnen concentreren;
• Terugkerende gedachten van zelfmoord.
Wanneer iemand vijf of meer van deze kenmerken vertoont waarin ook de eerste twee
bullets zitten inbegrepen voor een aanhoudende periode van twee weken of langer, is er
sprake van een depressie.
Bron: American Psychiatric Association
Elementis-counseling
2
De opkomst en groei van depressie
van alle psychische stoornissen is depressie de meest
voorkomende;
In de UK bijvoorbeeld zijn de vooruitzichten dat 50% van alle
vrouwen en 25% van alle mannen ooit te maken zal krijgen
met depressie;
depressie komt meer en meer voor in verscheidene
leeftijdsklassen, zo ook onder jongeren tot 18 jaar;
Het aantal pogingen tot zelfmoord stijgt onder elke
leeftijdsgroep;
De World Health Organization voorspelt in 2020 dat depressie
de op één na grootste ziekte zal zijn achter hart- en
vaatziekten.
Elementis-counseling
3
Omstandigheden die een depressie doen floreren
Elementis-counseling
4
Kandidaten voor depressie
“Iedereen krijgt wel eens te maken met een tegenslag; het is
maar hoe je daarmee omgaat….”
 Hoe persoonlijk trek jij je gebeurtenissen aan?
 Hoe indringend zie jij bepaalde gebeurtenissen?
 Hoe permanent denk jij dat bepaalde
gebeurtenissen zijn?
Elementis-counseling
5
En daar begint het……
Emotionele
behoefte
niet vervuld
Opnieuw
zorgen
makenzwart wit
denken
Zorgen
makenzwart wit
denken
Moe en
ongemotieerd
wakker
worden
Elementis-counseling
Verstoord
slaappatroon
6
Emotionele behoeften? Wat bedoel je?
Emotionele behoeften volgens de HUMAN GIVENS
Veiligheid;
Intimiteit: heb je tenminste één goede vriend of vriendin
waarmee je alles kunt delen?
Bereik je dingen; heb je competenties?
Heb je een gevoel van controle en autonomie?
Aandacht geven en nemen: is dat in balans?
Heb je het gevoel dat je uitgedaagd wordt wat motiverend werkt?
Heb je wel eens tijd voor jezelf – een stukje privacy?
Heb je het gevoel tot een groep te behoren waarmee je connectie
hebt?
Heb je het gevoel dat mensen je waarderen om wat je doet –
status hebt?
Elementis-counseling
7
Wat is de relatie met het verstoorde slaappatroon?
Elementis-counseling
8
Waarom hebben vrouwen meer last dan mannen?
o Vrouwen neigen meer naar het
kunnen er lichamelijk ook minder
goed tegen dan vrouwen m.a.w.
het zenuwstelsel van een man is
sensitiever dan een vrouw. Gevolg
is dat mannen drastischer
reageren dan de vrouw indien
emoties hoog oplopen.
‘op hun schouders nemen’ van
alledaagse activiteiten (zijn daar
beter in dan mannen door
meerdere activiteiten tegelijk te
kunnen doen) en perfectionisme;
oMannen denken meer
oplossingsgericht terwijl vrouwen
meer empathisch denken;
oAls mannen emotioneel
opgewonden zijn, wordt er snel
actie ondernomen terwijl
vrouwen hier meer over nadenken
en analyserend te werk gaan;
oMannen hebben meer aversie
tegen emoties dan vrouwen – ze
Elementis-counseling
9
Depressie: wat kan je er aan doen?
Daag negatieve gedachten uit;
Maak een lijst van je vijf beste eigenschappen en denk daar
regelmatig aan;
Doorbreek cirkel van depressie door focus naar buiten te richten;
Noteer hetgeen wat je bereikt hebt waar je trots op bent;
Vraag je vrienden te stoppen met mijmeren als zij dat
constateren;
Hou jezelf bezig met constructieve dingen waardoor je je hersens
geen kans geeft om zorgen te maken;
Geef jezelf erkenning voor alle dingen die je met plezier doet;
herinner jezelf dat het meer moeite kost dingen te doen wanneer
je depressief bent;
Leg nieuwe neurale positieve banen aan in je hersens – door een
goede therapeut;
Heb nauw contact met je huisarts in geval van medicatie.
Elementis-counseling
10
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards