Interessante bronnen nog door te nemen: 1. Bronnen over het

advertisement
Interessante bronnen nog door te nemen:
1. Bronnen over het algemeen rond depressie:
 10 vragen i.v.m. depressie:
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=394
 Depressie en angst: http://www.angstcentrum.be/depressie.htm
 Depressietest: http://www.com-ment.be/nl/diagnosis_tests.aspx
 Addiction care: http://www.addictioncare.be/depressies- burnout.php?gclid=CJrY2dzD_
 6UCFQJO4Qodvz-sow
 Wat kunnen gezinsleden en vrienden doen:
http://web.inter.nl.net/hcc/codemas/nl/gezin/start.html
2. Bronnen rond statistieken :
 https://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Ziekten/Depressies-en-zelfdoding/Recentedepressieve-problemen-en-zelfgerapporteerde-depressie/#recent
 http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-enaandoeningen/psychische-stoornissen/depressie/hoe-vaak-komt-depressie-voor/
 http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_gezondheid.htm
Organisatie rond het thema:

Depressie vereniging: http://www.liga.depressie.org/

Centrum ter preventie van zelfdoding: http://www.preventiezelfdoding.be

Vereniging voor manisch depressieve en betrokkenen: http://www.vmdb.nl/
Specialisten:

Peter Adriaenssens
Definities en moeilijke woorden:
-
A:






-
-
Adequate: Geschikt voor het beoogde doel
Agitatie: Geschikt voor het beoogde doel
Algemeen dagelijks leven (adl): Ambulante behandeling: De cliënt begeeft zich naar de
zorgverstrekker, er vindt geen ziekenhuisopname plaats (↔ residentiële behandeling)
Ambulante (na) zorg: In een gefaseerde afbouw van maximaal 6 maanden biedt de
hulpverlener ondersteuning bij de overgang naar een nieuwe woon- en leefomgeving
alsook het behouden van eerder verworven competenties in de nieuwe woon- en
leefomgeving
Anamnese: De voorgeschiedenis van een zieke, verkregen door spontane mededeling
van de patiënt (of diens omgeving) en door beantwoording van gerichte vragen van de
onderzoeker; omvat gegevens omtrent de onderhavige aandoening, vroeger
doorgemaakte ziekten, levensloop, familie en milieu (sociale omstandigheden)
Anamnese volgens de gezondheidspatronen van Gorden: De elf gezondheidspatronen
van Gordon (classificatiemodel) : 1.Gezondheidsbeleving en Instandhouding,
2.Voeding/stofwisselingspatroon, 3.Uitscheidingspatroon, 4.Activiteitenpatroon,
5.Slaap/rustpatroon, 6.Waarneming/cognitiepatroon, 7.Zelfbelevingspatroon,
8.Rollen/relatiepatroon, 9.Seksualiteit /voortplantingspatroon,
10.Stressverwerkingspatroon en 11.Waarden/ overtuigingspatroon
B:

Biochemische oorzaken: De oorzaak ligt aan een fout bij het chemisch omzetten van
stoffen in het lichaam.

Chronische: (van ziekten) langdurig, slepend ( tegengest acuut)
C:


Consultatief psychiatrisch verpleegkundige: De CVP kijkt samen met het verpleegkundig
team wat de problemen zijn en hoe die mogelijk kunnen worden benaderd. Ervaart
iedereen hetzelfde als een probleem, is er onbekendheid met het ziektebeeld of het
gedrag, is er onduidelijkheid in het beleid, zijn er organisatorische problemen zoals
onderbezetting? Vaak zal het een combinatie van deze aspecten zijn. het doorspreken
van de problemen rond de patiënt levert vaak voldoende suggesties op om een impasse
te doorbreken. Soms zal de CVP voorstellen om een consult van een psychiater aan te
vragen, omdat medisch psychiatrisch diagnostiek wenselijk is.
Corticosteroïden:
 Geneesmiddel dat ondermeer wordt gebruikt om de genezing van een gewricht
te versnellen. Na de inspuiting van stollingsfactor-concentraat, wordt een
fijne naald gebruikt om het corticosteroïde rechtstreeks in het gewricht in te
spuiten en zo de ontsteking te verzachten, volgens.
 Corticosteroïden zijn hormonen die van nature door de bijnierschors worden
aangemaakt Corticosteroïden zijn hormonen die van nature door de
bijnierschors worden aangemaakt
-
-
D:

Defecatie: (medisch) stoelgang, het produceren van ontlasting

Elektroconulsieve therapie (egt): ook elektronschoktherapie genoemd. Bij deze therapie
worden er stroomstoten aan de hersenen gegeven. Hierbij sterven hersencellen af.
Ernstige (vitale) depressie: Aangeboren vorm met in de regel cyclisch verloop, waarbij
alle levensverrichtingen, zowel motorisch als psychisch, zijn geremd, vaak gepaard
gaande met onredelijke angst en waanideeën
E:

-
-
-
F:

Fysiologisch ritme: Ritme met betrekking tot de natuurlijke verrichtingen van (organen
van) levende wezens.
G:


Geagiteerd zijn: Opgewonden, zenuwachtig zijn
Geïndiceerd: Aangewezen, noodzakelijk, nodig geacht (bijvoorbeeld een operatie)

Inadequate schuldgevoelens: ongelijke, niet passende, ongeschikte, niet toereikende,
onvoldane of onvoldoende schuldgevoelens
I:
-
L:


-
-
N:

Lichamelijke gejaagdheid: lichamelijk jachtig/ongeduldig/ ongedurig/haastig,
koortsachtig, onrustig of opgejaagd
Lichttherapie: Tijdens lichttherapie wordt u blootgesteld aan wit licht van een sterke
intensiteit (10.000 lux). U komt vijf tot tien opeenvolgende werkdagen, gedurende 30
minuten per keer. U zit aan een tafel op 50-60 cm afstand van de lichtbox. Het is van
belang dat het hoofd naar het licht gericht is, zo valt het licht in de ogen. Intussen kunt u
lezen of naar muziek luisteren.
Noradrenaline : Een aan adrenaline verwante hormoon dat door het bijniermerg wordt
afgescheiden en aan de uiteinden van sympathische zenuwvezels.
O:

Obstipatie:
 Moeilijke en spaarzame ontlasting door een functionele stoornis, waardoor de faeces
langer dan normaal in het rectum blijven.
 Verstopping, constipatie
 Ortho– statische hypotensie: Betekent letterlijk : een lage bloeddruk bij staan.
-
-
-
P:

Psychosociale factoren: Term die verwijst naar situaties en relaties waarin psychische en
maatschappelijke aspecten een belangrijke rol spelen '

Regressief gedrag: Teruggaand, terugwerkend gedrag

Serotonine: Is een neurotransmitter die is betrokken bij stemming, zelfvertrouwen,
slaap, emotie, seksuele activiteiten en eetlust. Het speelt ook een rol bij de verwerking
van pijnprikkels.
Slaapdeprivatie: Dit maakt deel uit van de behandeling. Men tracht in het slaap /
waakritme te schuiven door, met behoud van de normale slaapduur, de slaap partieel te
onthouden; in de voor – en na – nacht slaapt men dan als gebruikelijk
Somatisch: Betekenis letterlijk lichamelijk. Het is het tegenovergestelde van psychisch.
Somatische klachten zijn dus lichamelijke klachten. Een somatische stoornis is een
stoornis waarbij een persoon veel verschillende lichamelijke klachten heeft zonder dat
hier een lichamelijke oorzaak voor wordt gevonden. Deze klachten kunnen heel
verschillend zijn.
Suïciderisico: Zelfdodingrisico
R:
S:



-
V:

Verpleegkundige anamnese: Opnamegesprek door een verpleegkundige
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards