Sociaal netwerk verdient goede accommodatie

advertisement
sociaal netwerk voor ouderen
2005
25% ouder dan 55
2010
35% ouder dan 55
2020
40% ouder dan 55
Iedere gemeente dient een gedegen
ouderenbeleid te voeren
sociaal netwerk voor ouderen
Verlies hoort bij ouderdom:
- inkomen
- werk
- gezondheid
- partner
En je weet van dit verlies (anders dan bij verlies op jonge leeftijd):
het is niet incidenteel
en het wordt nooit meer beter.
sociaal netwerk voor ouderen
Onthechting is een maatschappelijk verschijnsel
minder kerkbezoek
minder vakbondsleden
minder leden politieke partijen
meer echtscheidingen
meer alleenstaanden
meer beroep op zelfstandigheid
Eenzaamheid is het gevolg
sociaal netwerk voor ouderen
verlies en eenzaamheid
je zou er bijna depressief van worden
sociaal netwerk voor ouderen
- Depressiviteit wordt volksziekte nummer 1
- 15% (!) van de 50+’ers lijden aan klinisch
aantoonbare depressie verschijnelen
- Minimaal 500.000 ouderen zijn depressief (2005)
- In 2010 zijn 300.000+ ouderen extreem
eenzaam
- Het betreft duizenden personen per gemeente
sociaal netwerk voor ouderen
Ouderdomsdepressies leiden tot ziektekosten:
- Parkinson
- Alzheimer
- Use it or loose it (geldt ook voor hersencellen)
(stelpost gemiddeld € 100 per depressie)
sociaal netwerk voor ouderen
Wet W.M.O.(wet maatschappelijke ondersteuning)
Gemeenten krijgen het geld èn de zorg voor
kerngebieden:
- Sociale samenhang (art.1.e en 1.g.1e wmo)
- Preventieve zorg (art.1.e en 1.g.5e, 6e en 8e)
(geestelijke gezondheidszorg en psycho-sociaal)
sociaal netwerk voor ouderen
Conclusie:
Gemeenten voldoen aan hun plicht èn besparen
op zorgkosten door sociale netwerken voor
ouderen te creëren en te onderhouden.
sociaal netwerk voor ouderen
Goedkope sociale netwerken zijn:
sportverenigingen
(in het bijzonder die van teamsporten)
sociaal netwerk voor ouderen
Welke sportverenigingen zijn geschikt?
- gericht op sociaal contact
- vergevend (niet of mild confronterend)
- non-discriminatoir (sexe, fysieke beperkingen, taal)
- goedkoop (materiaal, kleding, verbruiksgoederen)
- zelfstandig (geen onderhoudsinspanning)
- gezond (use it or loose it)
sociaal netwerk voor ouderen
Accommodatie is apart aandachtpunt:
- Kristallisatiepunt voor activiteiten
- Multifunctioneel (alle uren van de dag)
- Niet excentrisch gelegen
- Toegankelijk
- Zichzelf bedruipend = goedkoop
sociaal netwerk voor ouderen
De sportvereniging die in elk geval aan al deze
eisen voldoet is:
De Bridgevereniging
sociaal netwerk voor ouderen
100 personen (gemiddelde bridgeclub)
62,5 jaar (gemiddelde leeftijd)
15% = 15 personen (gemiddelde depressie’kans’)
Bij 4 clubs per gemeente is dit dus:
Effectief beleid voor 4 x 100 x 450 = 0,16 mln ouderen
Met resultaat voor 4 x 15 x 450 =28.000 personen (dit is
ca 4 tot 8% van de probleem groep)
sociaal netwerk voor ouderen
Het advies aan alle gemeenten per maart 2006
(tijdens de collegeonderhandelingen)
Creëer Denksportcentra
en stimuleer het ontstaan van
bridgeverenigingen
Download