Hersenfuncties en kwaliteit van leven

advertisement
Hersenfuncties en
kwaliteit van leven
Martin Klein
Klinisch neuropsycholoog
VUmc Amsterdam
Kosten behandeling hersentumor
KOSTEN
DIRECT
-
Diagnose
Behandeling
Revalidatie
Verpleeghuis
INDIRECT
-Verlies productiviteit
van individu
-Familie betrokken
bij zorg
ONMEETBAAR
- Belasting familie
samenhangend
met psychosociale
aspecten van tumor
Meten effecten behandeling I
Historisch:
Zoals de behandelaar het ziet:
 Primair:
overall survival
 Secundair: progressie-vrije overleving
 Parameters van ziekte
i.e. surrogaat eindpunten:
MRI, rCBV, PET
 Karnofsky, Barthel
MRI T2
rCBV
FET PET
Meten effecten behandeling II
Tegenwoordig - Secundair/tertiair:
Zoals de patient het ziet/beleeft
 Patient
reported outcomes (kwaliteit van leven,
depressie, vermoeidheid)
 Cognitief functioneren
Uitdaging: balanceren tussen OS met
toxische effecten (neurologische
symptomen, functionele onafhankelijkheid,
CF, KvL)
Hersenfunctie bij hersentumoren
Chirurgie
Radiotherapie
Hersenfunctie
Hersentumor
Chemo
Corticosteroiden
Epilepsie
AED
Vermoeidheid, depressie
Hormonale
veranderingen,
Slaapproblemen
… alle andere
hersenaandoeningen,
algemene ziektes,
intoxicaties, genetische
gevoeligheden, enz.
Tumorlocatie & stemming
Frontaal / Pariëtaal:
 Angst
 Prikkelbaarheid
 Vermoeidheid
Frontaal / Somatosensorisch:
 Onverschilligheid
 Euforie
Het goede nieuws:
Neuroplasticiteit
• Het vermogen van de hersenen
om te leren en te herstellen van
schade
Neuroplasticiteit bevorderen
Wees fysiek actief
Wees sociaal actief
Neem een nieuwe hobby
Puzzels, bordspellen en kaartspellen
Bezoek musea, dierentuinen, en historische
plekken
Verminder stress
Slaap
Doe iets aan depressieve gevoelens
Internet-interventie voor
behandeling van depressie kopzorgen
 Depressie komt vaak voor bij glioompatiënten
(15-40%)
 Ondergediagnosticeerd, onderbehandeld en
patiënten zoeken zelf ook weinig hulp
 Belangrijk voor lichamelijke én geestelijke
gezondheid van patiënt en partner
Doelen van de studie
1) Vaststellen of internettherapie effectief is in het
verminderen van depressieve klachten
2) Vaststellen of de internettherapie effectief is in
het verbeteren van de kwaliteit van leven van
zowel patiënt als partner
Opbouw van de cursus
Les 1: belangrijke dingen, zorgen en
problemen
Les 2: belangrijke, oplosbare problemen
Les 3: onbelangrijke problemen
Les 4: belangrijke, onoplosbare problemen
Les 5: plan voor de toekomst
Dank voor uw
aandacht
[email protected]
Download