Psychologische zorg voor patiënten met een hersentumor

advertisement
Psychologische zorg voor
patiënten met een
hersentumor en hun naasten
Een hersentumor kan verschillende klachten en problemen veroorzaken.
Naast de lichamelijke klachten die u misschien ervaart, kan het zijn dat u
last heeft van vermoeidheid of van bijvoorbeeld concentratie- en geheugenproblemen. Misschien voelt u zich somber of merkt u angstiger te zijn.
Tijdens de medische behandeling van een hersentumor (operatie, bestraling,
chemotherapie) is bijna iedereen wel vermoeid, minder geconcentreerd en soms
emotioneler. Wanneer u echter in uw dagelijks leven belemmerd wordt door deze
klachten, en zeker als dit na de behandeling blijft voortbestaan, dan kan
psychologische zorg noodzakelijk zijn. De afdeling medische psychologie in VUmc
biedt deze zorg. Wij bieden cognitieve training, behandeling van ernstige
vermoeidheid en behandeling van psychische klachten van uzelf, maar mogelijk
ook van uw partner.
Cognitieve training
Een hersentumor, of de behandeling hiervan, kan problemen veroorzaken in de
zogenaamde cognitieve functies. Dit kunnen problemen zijn met bijvoorbeeld de
concentratie, het geheugen, of met het plannen en uitvoeren van activiteiten. Helaas
bestaan er geen behandelingen die leiden tot volledig herstel van de cognitieve
functies. In de cognitieve training die wij bieden leert u hoe u optimaal kunt omgaan
met uw klachten, en met de problemen die deze met zich meebrengen in het
dagelijks leven.
Behandeling van blijvende ernstige vermoeidheid
Vermoeidheid is een klacht die veel voorkomt bij patiënten met een hersentumor.
Ernstige vermoeidheid die niet meer weggaat, kan grote gevolgen hebben voor uw
dagelijks leven en uw functioneren. Behandeling van vermoeidheidsklachten richt
zich op verschillende gebieden waarvan we weten dat deze vermoeidheid kunnen
beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld uw ritme van slapen en actief zijn, de verwerking
van de diagnose, en bepaalde manieren van denken, bijvoorbeeld over de toekomst
en over de klachten die u ervaart.
Behandeling van psychische klachten voor patiënten en partners
Het leven met een hersentumor, en de medische onderzoeken en behandelingen,
kunnen een zware belasting voor u betekenen. Omgaan met de lichamelijke en
emotionele gevolgen van de ziekte doet vaak een sterk beroep op uw aanpassingsvermogen, waardoor problemen kunnen ontstaan. In dit geval kan het zinvol zijn om
een medisch psycholoog te raadplegen. Hetzelfde geldt voor uw partner. Het hebben
van een ziekte kan bovendien uw relatie belasten. In dit geval zijn relatiegesprekken
een mogelijkheid.
Verwijzing
Uw behandelend arts kan u verwijzen, of wanneer u op één van deze gebieden
klachten ervaart, kunt u dit ook zelf bespreken met uw arts of een van de
verpleegkundig consulenten neuro-oncologie. Nadat besloten is tot een verwijzing
naar de afdeling medische psychologie, wordt u uitgenodigd voor een intake op
onze polikliniek. Deze afspraak dient om een beeld te krijgen van de aard en de
ernst van uw problemen en uw hulpvraag. Aan de hand van het gesprek en eventuele
vragenlijsten zal beoordeeld worden welke behandeling voor u het meest geschikt
is. Wanneer behandeling binnen de afdeling medische psychologie voor u niet
passend is, zullen wij u voor de juiste hulp ergens anders naar toe verwijzen.
VUmc©
januari 2016
www.VUmc.nl
305012
Download