De psycho-sociale, emotionele en cognitieve

advertisement
MS, denken en voelen
(Naam org., datum en locatie)
(Naam voorlichter)
voorlichter
Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN)
Alexander Burnfield
(psychiater met MS)
Het psychisch lijden van “mensen
met MS is vele malen groter dan
het lichamelijk lijden, echter
vanuit de medici is hier tot op
heden nog niet veel aandacht
voor.
5
van 33
Na de diagnose
Afscheid van gezonde lichaam
• Shock
• Ontkenning
• Verdriet
• Boosheid
• Agressie/ depressie
• Aanvaarden/ accepteren
Verwerken bij MS is niet eenvoudig
•
•
•
•
•
Psychische veranderingen
Sociale consequenties
Emoties
Vermoeidheid
Cognitie
7
van 33
2e, 3e, 4e, ...Xde schub
Verder afscheid
• Shock
• Ontkenning
• Verdriet
• Boosheid
• Agressie/ depressie
• Aanvaarden/ accepteren
Veranderingen in denken en voelen
•
•
•
•
•
•
•
sneller geïrriteerd
sneller emotioneel
depressief
euforie
(lichte) geheugenstoornissen
minder snel denken
concentratievermogen neemt af
9
van 33
Sociale gevolgen
•
•
•
•
•
•
•
Je eigen identiteit
Status
Gezin en familie
Vrienden
Werk
Hobby's/Sport
Financieel
10
van 33
Karakter
Acceptatie
verandering ziekteproces
1.
2.
Omstandigheden  karakterverandering
Interactie met de omgeving
11
van 33
Emoties
Emotie
(afname regulatie)
Vermoeidheid
Cognitie
12
van 33
Wat is cognitie?
13
van 33
Cognitieve stoornissen
Direct door MS: Centraal Zenuw Stelsel
Cognitieve stoornissen
Indirect (secundair) door MS
MS
-Depressieve gevoelens
-Psychische problemen
- Slaapproblemen
- Stress
-Pijn
-vermoeidheid
Cognitieve stoornissen
Cognitieve stoornissen
Praktische tips:
•
•
•
•
•
Pas je tempo aan
Doe 1 ding tegelijk
Voorkom afleiding
Pauzeer op tijd
Wissel denk-werk.af met doe-werk
Cognitieve stoornissen
Direct door MS: CZS
Indirect (secundair) door MS
Emoties
Social gevolgen
Psychische
aspecten
beïnvloeden
elkaar
Psychische veranderingen
Karakterverandering
Vermoeidheid
MS, denken en voelen
De drie A’s: proces-componenten en
reacties bij verlies
Afweer
Afscheid
Accomodatie
verdoving
pijnontlading
nieuwe mentale instelling
Ontkenning
Emoties
Verhaal construeren
Zoeken
Gedrag
Protest
Cognitie
Marchanderen
Psychosomatiek
dissociatie
Creatieve uitingen
Instelling
Verwerkingsproces
Verwerkingsstrategieën
• Wat werkt wel:
-
actief het probleem aanpakken (uitdaging)
sociale ondersteuning zoeken
lichamelijke en geestelijke ontspanning zoeken
uiten van emoties
geruststelling en troost zoeken
• Wat werkt niet:
- slachtofferrol
- afwachten
- ontkennen
21
van 33
Ondersteuning / Begeleiding
• Informatieve ondersteuning
–
–
–
–
Opbouwende adviezen en suggesties
MS-telefoon
MS-bijeenkomsten
MS-web
• Concrete hulp
– Afhankelijk van de ernst van de aandoening
• Emotionele ondersteuning
– Waardering van de persoon
• Prestatie ondersteuning
– Positieve feedback bij inzet
LEREN HULP VRAGEN / AANVAARDEN
22
van 33
Wie geven
Ondersteuning / Begeleiding
•
•
•
•
•
Partner/Familie
Vrienden
Lotgenoten
Zorgverleners, hulpverleners
Psycholoog / Psychiater / Counselor
23
van 33
Afsluiting
• Zowel diagnose als verder verloop brengt veel
te weeg in je hoofd
• Psychische veranderingen
• Sociale consequenties
• Emoties
• Vermoeidheid
• Cognitie
• Er zijn diverse soorten hulp mogelijk.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards