Klinische Psychologie - AZ Sint-Jan

advertisement
Klinische Psychologie
Kanker heeft naast lichamelijke belasting ook gevolgen voor andere aspecten van uw dagelijks leven.
Uw denk- en gevoelswereld veranderen en uw familiale, sociale en professionele relaties worden
beïnvloed. Uw dagelijks leven en toekomstplannen zien er plots heel anders uit.
Iedereen verwerkt deze gebeurtenissen op zijn eigen manier. De uitingswijze van emoties kan erg
verschillend zijn. Gevoelens kunnen soms heftig of onverwacht naar boven komen of kunnen sluimerend
aanwezig zijn.
Steun en hulp van familieleden en vrienden helpt in het vinden van een nieuw evenwicht. Daarnaast
kan ook ondersteuning of begeleiding door een professionele hulpverlener helpen in het omgaan met
kanker en uw behandeling. De klinisch psycholoog kan u en uw familieleden een luisterend oor bieden
en ondersteunen bij onder meer:
-
Omgaan met het ziek zijn en de emoties die u ervaart (angst, onzekerheid, bezorgdheid, verdriet,
woede, agressie, schaamte en schuldgevoel, waardeloosheid, prikkelbaarheid, futloosheid).
-
Moeilijkheden in de communicatie met uw omgeving
-
Aanpassingen op professioneel vlak, vrijetijdsbestedingen en sociaal leven
-
Veranderingen in beleving van intimiteit en seksualiteit
-
Het zoeken naar een leefbaar evenwicht en uw rol als partner, vriend, familielid
-
Verwerking van rouw en verlies
We komen bij u langs op uw vraag of wanneer de arts, verpleegkundige of maatschappelijk werker onze
zorg inroepen. We bekijken samen met u hoe we onze zorg kunnen afstemmen op uw noden en
verwachtingen. Psychologische ondersteuning kan éénmalig of langdurig zijn en kan sporadisch of
frequent plaatsvinden. De consultaties worden gesubsidieerd en zijn voor u kosteloos.
CONTACTGEGEVENS
Lien Decorte
050 45 24 70
Download