Uitnodiging GRIP invitational conference 18 maart 2015

advertisement
Aan alle actief betrokkenen bij de kankerpatiëntenorganisaties
Het is zover….om (ex)kankerpatiënten en hun naasten meer grip te bieden op het leven met (de
diagnose) kanker bundelden verschillende partijen hun krachten. Levenmetkanker, Nutricia, UMCU,
VUMC en Achmea trekken samen op met als doel de zorg ingrijpend te veranderen.
“’Grip op leven met kanker is meer dan een project. Het is een verschuiving in de zorg”.
Wij geloven in de kracht van samenwerking in de zorg door patiënten optimaal te ondersteunen en
begeleiden gedurende de “patient journey”’. Vanaf de diagnose kanker krijgen patiënten als het
ons betreft gestructureerde begeleiding in de zorg aangeboden. Bij de huisarts kan de patiënt
terecht voor een Kiesgerust-gesprek. Het doel van dit gesprek is om samen met je huisarts alles op
een rij te zetten, zodat je tot de juiste keuzes kunt komen. De eerstelijns
oncologieverpleegkundige biedt extra ondersteuning. Maar de patiënt kan ook zelf aan de slag.
Door gebruik te maken van het zogenaamde ‘Oncokompas 2.0’ krijgen patiënten zicht op hun
kwaliteit van leven met daarbij een persoonlijk advies. En het geeft waar nodig inzicht in de
mogelijkheden die er zijn tot begeleidende zorg.
Om u mee te nemen in deze nieuwe ontwikkelingen nodigen wij u van harte uit voor een
Invitational Conference:
woensdag 18 maart 2015 van 16.00-17.30 uur
locatie: Levenmetkanker (Churchilllaan 11, 4e etage, Utrecht)
Verschillende sprekers nemen u mee in de paradigmaverschuiving in de zorg. Drs. Anemone
Bögels, directeur Levenmetkanker, licht het belang toe vanuit het perspectief van de patiënt. Dr.
Nelly-van Uden-Kraan, onderzoekers bij VU Medisch Centrum, geeft een toelichting bij het ontstaan
en gebruik van Oncokompas 2.0. Niek de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde, vertelt wat de
nieuwe manier van werken betekent voor huisarts èn specialist.
Loopt u ook warm voor het realiseren van aantoonbare verbeteringen in de zorg?
U bent van harte welkom op 18 maart a.s. Meld u SVP tevoren aan bij het secretariaat:
[email protected] of 030-2916090
Download