Leukemie: opmaat voor therapie op maat

advertisement
GEWONE VERGADERING
DER LEDEN VAN HET
BATAAFSCH GENOOTSCHAP DER PROEFONDERVINDELIJKE WIJSBEGEERTE
TE ROTTERDAM
OP MAANDAG 9 JANUARI 2012 TE 20.00 UUR
In de trouwzaal van het Raadhuis
(ingang B via poort)
Spreker: prof.dr. B. Löwenberg
Afd. Hematologie, ErasmusMC Rotterdam
ONDERWERP :
LEUKEMIE: OPMAAT VOOR THERAPIE OP MAAT
Leukemie heeft in de afgelopen halve eeuw vooropgelopen bij nieuwe ontwikkelingen in de
behandeling van kanker. Dat geldt bijvoorbeeld voor de introductie van chemotherapie,
stamceltransplantatie, de komst van de doelwitbehandeling en de ontdekking van oncogenen om
enkele voorbeelden te noemen. De kans op genezing bij leukemie is in de loop der jaren verbeterd
maar er liggen nog grote uitdagingen om verdere genezing binnen bereik te brengen. Eén van die
toekomstige uitdagingen is om de geïndividualiseerde behandeling te realiseren. Er zijn grote
verschillen in klinisch gedrag van kanker. Dat weten we allemaal uit de praktijk van alledag. De
ene patiënt reageert bijvoorbeeld wel op de behandeling, bij de andere patiënt met ogenschijnlijk
dezelfde vorm van kanker gaat het niet goed. Kennelijk zijn wij onvoldoende in staat om
belangrijke biologische verschillen bij kanker bloot te leggen. De genetica kan variaties bij kanker
(bijvoorbeeld mutaties in genen) op het spoor komen die anders aan de waarneming zouden
ontsnappen. Het genetisch onderzoek bij kanker biedt allerlei mogelijkheden om het onbekende
terrein van de variëteit van kanker te ontsluiten. Inzicht in die variëteit levert betere diagnostiek
op, leidt de weg naar de ontwikkeling van nieuwe gerichte geneesmiddelen en verschaft een
leidraad bij het bepalen van de therapiekeuze. Daarmee kan de basis worden gelegd voor “therapie
op maat” afgestemd op de individuele patiënt met kanker.
Download