Voorbeeldbrief (Nederlands) Geachte ouders/verzorgers, Met deze

advertisement
Voorbeeldbrief (Nederlands)
Geachte ouders/verzorgers,
Met deze brief willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.
Onze zoon/dochter...................….in groep.. ….heeft..…....................., een vorm van kanker.
Kanker is géén besmettelijke ziekte.
Het betekent echter wel dat .....................behandeld wordt met medicijnen.
Ten gevolge van die medicijnen neemt zijn / haar afweer af en is hij / zij extra vatbaar voor allerlei
ziektes.
Het is voor….................. het beste dat hij / zij net als ieder ander kind gewoon naar school gaat.
Daarbij is echter uw medewerking nodig.
Sommige (kinder)ziektes kunnen namelijk ernstige gevolgen hebben voor een kind met kanker. Vooral
waterpokken en gordelroos zijn levensgevaarlijk.
Wilt u ons daarom onmiddellijk bellen als uw kind ziek is en vertellen welke ziekte het heeft (niet bij
een gewone verkoudheid of hoest).
Wij kunnen dan meteen contact opnemen met de kinderarts zodat hij tijdig de juiste maatregelen kan
treffen voor ....................
Voor uw medewerking willen wij u bij voorbaat heel hartelijk danken.
de ouders van .......................
adres……………………….
tel. .....................……………
Download