De meeste mensen met psychische stoornissen zijn gelukkig AD

advertisement
De meeste
mensen met
psychische
stoornissen zijn
gelukkig
AD BERGSMA
Delphine Born
1 BaTP A1, IPSOC, KATHO
 Aantal
psychische stoornissen in Westelijke
landen = hoog
 Aantal
mensen op zoek naar een
behandeling voor depressie = stijgend
 de gevaren van de moderne
individualistische maatschappij
 Steeds
meer mensen zoeken hulp voor
mentale stoornissen
 wijst NIET op negatieve trend in de
maatschappij
 Geluksgevoel


:
Stijgt
= meer gelijkmatig verdeeld
 Zelfs:
meeste mensen met een psychische
stoornis hebben een goede stemming
 genieten
van de gunstige
levensomstandigheden
 minderheid
van mensen met psychische
stoornissen = verantwoordelijk voor 85%
van laagste geluksniveau
 De
last (veroorzaakt door stoornissen) 
verloren gelukkige levensjaren = enorm

! Voortdurende focus op:
- Behandeling
- Preventie
 Dus:
verstandig:
 positieve psychologen zich specifiek
wijden aan verhogen geluk bij mensen met
psychische stoornissen
Positieve psychologen : zich NIET
beperken tot bestuderen geestelijk
gezonde mensen !

ook aandacht aan die met psychische
stoornissen!

Twijfels over de slaagkracht
van de positieve psychologie
van Walburg
 Luchthartig
grote beloftes doen
 Universele oplossingen, te weinig rekening
met diagnose / persoonlijkheid /
persoonlijke omstandigheden van
betrokkenen
 Doelgroep is niet meer degene die
werkelijk hulp nodig heeft
Wees positief!
Download