Psychische aandoening vaak reden uitkering

advertisement
Psychische aandoening vaak reden uitkering
Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft
gepubliceerd.
Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt gestaag sinds 2003, maar de daling
gaat de laatste jaren wel minder snel. In januari 2003 ontvingen nog 993.000 mensen
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het aantal is vooral gedaald door strengere
wetgeving. Van juni 2010 tot januari dit jaar was weer even sprake van een lichte
stijging, maar die heeft niet doorgezet.
Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen zijn de meest voorkomende redenen om te
worden afgekeurd voor werk. Dat aandeel neemt ook toe. In 2000 ging het nog om een
derde, inmiddels is het bijna de helft.
Bijna de helft (48 procent) van de uitkeringen gaat naar een vrouw. In 2000 was dat
nog 42 procent.
Download