psychische problematiek in het 3e jaar

advertisement
PSYCHISCHE PROBLEMATIEK
IN HET 3E JAAR
Een ‘best practice’
zonder enig resultaat
HUIDIGE PROGRAMMA’S IN 3E JAAR
• Psychische problematiek (wat doe je zelf, wat verwijs
je door, 4 DKL)
• Lastige lieden (rollenspellen met acteur)
BROCHURE
U KUNT HET ZELF !
Behandeling van psychische problemen
in de huisartsenpraktijk
KENNIS SYNTHESE
• Wetenschappelijke literatuur: evidence based
• Toepasbaar binnen huisartsenvoorziening
• Getest op uitvoerbaarheid via interviews
• ‘ Rendabel’ : patient aanspreken op eigen
probleemoplossend vermogen
PSYCHISCHE PROBLEMATIEK
IN DE OPLEIDING …
Volgens de brochure:
‘Huisartsen krijgen dan ook zeker zo vaak mensen
met psychische klachten op hun spreekuur als
mensen met diabetes of hoge bloeddruk. Maar
huisartsen zijn wel beter toegerust voor de zorg bij
lichamelijke klachten. De opleiding biedt nog weinig
handvaten om psychische klachten aan te pakken’
PSYCHISCHE PROBLEMATIEK
IN DE OPLEIDING…
Volgens Dick Walstock (geciteerd in de laatste
nieuwsbrief van Nettie):
‘Echte knelpunten zijn er niet, hooguit kun je zeggen
dat alle te behandelen onderwerpen nooit in de
gegeven tijd passen. Er zullen dus keuzes gemaakt
moeten worden. Deze keuzes worden nu door
individuele docenten op pragmatische gronden
gemaakt.’
VOORGELEGD AAN DE AIOS
 Motiverende gespreksvoering
 Vragenlijsten: 4 DKL, Beck depressie lijst
 PST
 Reattributie
 (Begeleide zelfhulp)
PROCEDURE
• Docenten delen lijst met thema’s uit
• Aios schrijven zich in bij één thema
• Er worden subgroepjes gemaakt
• Presentatie wordt ingepland
INSTRUCTIES
• Vorm een groepje (geen verzameling individuen)
• Zie het als een project, iets wat tijd neemt
• Consulteer elkaar onderweg
• Ga de methode ook echt toepassen, zodat je straks
uit ervaring kunt spreken
PRESENTATIE
• Maak de theorie duidelijk
• Laat een stuk ‘werkelijkheid’ zien
• Vertel over je ervaringen + resultaten
• Bespreek de relevantie
• Eventueel: oefenen
AANTREKKELIJKE BESTANDDELEN
• Kader, rationale dat vanuit de opleiding wordt aangereikt
• Sluit aan bij evidence based onderzoek
• Sluit aan bij de leerbehoefte van de aios
• Toegespitst op feitelijk handelen: ze moeten er echt mee werken
en echt iets van laten zien
• Toekomstgericht: project waar ze de tijd voor kunnen nemen,
daardoor minder vervliegend
EEN BEST PRACTICE….
met resultaat ?........ Waarom dan?
zonder resultaat?.......Hoe dan wel?
Download