Psychische problemen en internethulpverlening

advertisement
Psychische problemen en internethulpverlening
Psychische problemen komen veel voor onder de bevolking en dus ook in onze huisartsenpraktijk .
De meest voorkomende problemen zijn: depressie, slapenloosheid ,angst(ig), nerveus of gespannen
gevoel en overmatig piekeren.
Met deze en andere psychische klachten kunt u bij uw huisarts terecht en hij/zij bekijkt samen met
u op welke manier u hiervoor geholpen wilt worden.
In de huisartsenpraktijk is ook een Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke
Gezondheidszorg ( POH GGZ ) aanwezig en hier kan u ook door uw huisarts naar toe verwezen
worden . Zij kan met u de psychische klachten verhelderen en er is ook een mogelijkheid voor een
kort behandel -of ondersteuningstraject . Vaak kunnen lichte tot matige psychische klachten binnen
de huisartsenpraktijk behandeld worden met of zonder medicatie.
Indien er sprake is van ernstige of te specifieke psychische klachten dan verwijst de huisarts u gericht
door naar een intensievere behandeling.
Internethulpverlening
Internethulpverlening is een andere mogelijkheid om uw psychische klachten aan te pakken. .
U kunt veelal zelf ( anoniem ) aan de slag met uw psychische klachten mits ze niet te ernstig zijn.
Vaak is er een test vooraf die u vertelt of u zelf hiermee aan het werk kan gaan of dat het toch
verstandig is om eerst uw huisarts te raadplegen.
Internethulpverlening is soms gratis of er wordt een kleine vergoeding gevraagd . Ook zijn sommige
ziektekostenverzekeraars bereid om hiervoor een deel te vergoeden.
Als u vragen over de deze vorm van hulpverlening hebt of u wilt tijdens het proces van het
zelfhulptraject toch een paar ondersteunende gesprekken van uw huisarts of POH GGZ dan kunt u
hiervoor een afspraak maken.
Hieronder vindt u enkele sites waar u met verschillende psychische problemen terecht kan.
Informatieve websites:
www.hulpgids.nl
Gids voor geestelijke gezondheidszorg
www.psychischegezondheid.nl
Psychowijzer ; stress, angst, ADHD, autisme
www.mentaalvitaal.nl
Werken aan je mentale fitheid. Tips en info over diverse symptomen en stoornissen .
Depressie, angst, werkstress/burn-out:
www.kleurjeleven.nl
www.gripopjedip.nl ( jongeren )
www.diabetergestemd.nl
www.interapy.nl
Eetproblematiek:
www.eetprobleemdebaas.nl
Verslavingen:
www.alcoholondercontrole.nl
www.minderdrinken.nl
www.brijder.nl
www.jellinek.nl
www.alcoholdebaas.nl
www.cannabisdebaas.nl
www.gokkendebaas.nl
.
Download