Praktijkvoorpsychischeklachten.nl

advertisement
Praktijk voor Psychische Klachten heeft
geen contracten met zorgverzekeraars, deze
keuze is bewust gemaakt zodat de praktijk
niet gebonden is aan vaste regels die
zorgverzekeraars opleggen. Dit heeft een
aantal voordelen:

Praktijk voor
Psychische
Klachten
Uw cliënt kan (in overleg) zelf
bepalen hoelang en welke hulp
hij/zij wil.

Een verwijzing is niet noodzakelijk.

Informatie over de klachten van
uw cliënt komen niet terecht bij
derden, uw patiënt behoudt
zijn/haar privacy.
Folder voor verwijzers

Website:
www.praktijkvoorpsychischeklachten.nl
E-mail:
[email protected]
Tel:
0645601774
Locatie van de praktijk:
Oosterweg 75, Haren
Praktijk voor Psychische klachten is dé
praktijk in Haren, Groningen voor
patiënten met lichte psychische klachten.

Kosten
Algemeen
Behandelmethode
Mijn naam is drs. Anna Veenstra, Gzpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en
EMDR-therapeut.
In de Praktijk voor Psychische Klachten
wordt o.a. gebruik gemaakt van de
volgende technieken:
Sinds eind 2008 ben ik werkzaam binnen
de geestelijke gezondheidszorg in
verschillende settingen, zowel klinisch als
ambulant. Ik heb ruime ervaring met het
behandelen van verschillende doelgroepen
met uiteenlopende klachten. Met mijn
opgedane ervaring en kennis ben ik een
eigen praktijk gestart, waarbij ik gebruik
maak van technieken uit zowel de reguliere
als alternatieve gezondheidszorg.

Voor wie?
Praktijk voor Psychische Klachten is
voor mensen met lichte psychische
klachten die:
1) niet voldoende klachten hebben om
een DSM diagnose te stellen zodat ze
doorverwezen kunnen worden naar de
reguliere ggz, maar toch graag hulp
zouden willen.
2) klachten hebben en daarmee mogelijk
wél aan een As I DSM diagnose voldoen,
en graag snel geholpen willen worden.
3) graag geholpen willen worden zonder
dat hun diagnose terecht komt bij
derden.
Rationeel-emotieve therapie (RET)
Bij RET wordt er vanuit gegaan dat
nare gevoelens en psychische
klachten niet ontstaan door
bepaalde gebeurtenissen of
situaties, maar door de manier
waarop deze gebeurtenis of situatie
wordt geïnterpreteerd. In rationeelemotieve therapie leert de cliënt
zich bewust te worden van
irrationele ideeën, om deze
vervolgens te vervangen door meer
gezonde, rationele overtuigingen.

Eye Movement Desensitisation
and Reprocessing (EMDR)
EMDR is een effectieve
behandelmethode om traumatische
of anderszins akelige en beladen
ervaringen te verwerken.

Inquiry Based Stress Reduction
(IBSR)
IBSR is een methode waarbij
gebruik wordt gemaakt van een
aantal vaste vragen om cognities te
onderzoeken waarbij veel aandacht
is voor de emotionele beleving.
Indien uw cliënt aanvullend verzekerd is en
alternatieve therapie in zijn/haar pakket
heeft, vergoeden de meeste verzekeraars de
kosten. De kosten worden door uw cliënt
zelf contant betaald, vervolgens kunnen de
kosten worden gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar. Uw cliënt kan zelf contact
opnemen met zijn/haar eigen
zorgverzekeraar om na te gaan hoeveel er
precies vergoed wordt.
De actuele prijzen zijn te vinden op de
website.
Download