PowerPoint-presentatie

advertisement
VZW WiP : drie doelstellingen
1. Inrichten en beheren van initiatieven ondersteund/ beschut
wonen voor personen met ernstige en/of langdurige
psychische problemen.
2. Aanbieden van laagdrempelige psychische begeleiding voor
kansarmen uit de regio.
3. Aanbieden van vorming in actuele psychische thematieken
voor een breed publiek.
Ondersteund wonen De Achthoek
De gemeenschappelijke keuken
een kamer
Bureel en ontvangstruimte
De zolder werd functioneel
Tuinwerken…plannen en start in 2011
Najaar 2013 zette N.V. Aclagro de grote
middelen in
Befaamde onbruikbare ‘kotjes’
Afbraak en opbouw 2013-2014
Even klinken op het resultaat met sponsors
en medewerkers!
Download