Ik kan niet alles vertellen

advertisement
‘Ik kan niet alles vertellen…’
Evert Bloemen & Riëtte Mellink
•
•
•
•
•
Niet willen, kunnen of mogen praten
Asielprocedure
Psychische problemen bij asielprocedure
Psychologisch onderzoek in de asielprocedure
Resultaten van psychologisch onderzoek door
MAPP
• Conclusies en aanbevelingen
• Beslissingen asielaanvraag moeilijke taak
– Zeer complex gehoorsituatie
– Crossculturele communicatiefouten
– Hoge tijdsdruk
– Verschillende medewerkers
– Tolken die niet goed vertalen
– Waarheid spreekt?
• Beroep doen op arts
– Asielzoeker vanwege zijn lichamelijke of
psychische conditie gehoord kan worden
• Asielzoekers met psychische problemen
– Niet volledig en zonder tegenstrijdigheden
vertellen
• Leiden tot functionele beperkingen
• Geheugenproblemen
– Onuitwisbare herinneringen
– Amnesie
– tunnelgeheugen
• Concentratieproblemen
Tijdens gehoren:
-herhaalde ondervragingen
- perifere details
probleem
• Eerste fase van asielprocedure
• Georganiseerd door het MAPP
• =Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen
• Traint medewerkers van Vluchtelingenwerk en
advocaten in het signaleren ervan
• Gericht door psychiaters en GZ-psychologen
• Vrijwillig
• Nagaan of er psychische problemen zijn
• « iemand in staat is om gehoord te worden
• Psychische problemen:
– Beoordelen toestand
– Richten zich op concentratieproblemen,
traumatisering, angst en depressie
• Onderzoek
– Anamnese
• Zicht op achtergrond klachten
– Bourdon-Wiersma-test
• Vermogen aandachtsconcentratie
– Harvard Trauma Questionnaire
• Aanwezigheid PTSS-symptomen
– Brief Symptom Inventory
• Ernst van 9 soorten symptomen van psycholpathologie
• Vraag: sprake van psychische problemen die
interfereren met het coherent en consistent vertellen
over asielverhaal?
•
•
•
•
58% zeker
17% zeer waarschijnlijk
15% mogelijk problemen
10% problemen interfereren niet
Versnelde procedure ongeschikt
aanpassingen
• Ongeloofwaardigheid
•
•
•
•
Incoherentie
Inconsistentie
Hiaten in het verhaal
Tegenoverdracht
• Psychologisch onderzoek in asielprocedure
• Maatwerk
• Kwaliteitsverbetering
• Keerzijde onderzoek
•
•
•
•
Belonen klachten
Ziektewinst
Slachtofferschap versterken
Asielzoekers voelen zich zwakker door aandacht aan
probleem
• BLOEMEN E. & MELLINK R. ‘Ik kan niet alles
vertellen…’ In: Maanblad Geestelijke
Verzorging, jg. 11, nr. 63, 2008.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards