Ook in 2017 gaat Indigo Brabant preventie in de regio

advertisement
Ook in 2017 gaat Indigo Brabant preventie in de regio Land van Cuijk familieleden en
naasten van mensen met psychische en psychiatrische problemen ondersteunen. De
gemeenten van de regio financieren dit aanbod en hebben ons gevraagd ons aanbod hier
nog meer op te gaan richten.
Door middel van een groep, cursus, individuele gesprekken, en/ of een individuele online
cursus op de computer gaan we aan de slag met de mantelzorgers, familieleden en naasten
van mensen met psychische en psychiatrische problemen van jong tot oud. Voor u als
medewerkers in het veld kunnen wij deskundigheidsbevordering, consultatie en voorlichting
aanbieden.
Cursus Psychische Problemen in de Familie:
Naasten en familieleden van mensen met psychische problemen kunnen in deze cursus o.a. leren
hoe ze kunnen omgaan met moeilijke situaties en hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. Anders
reageren heeft vaak een positieve invloed op degene met psychische problemen, waardoor meer
rust ontstaat. 10 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst.
Start: Cuijk Maandag 27 maart 10.00 uur tot 12.00 uur ( 3, 10, 24 april; 1, 8, 15 mei; 29 mei; 12 juni,
19 juni) of ehealth cursus Betrokken Omgeving.
KOPP- KVO groepen voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen , ism
Novadic Kentron
Een kind bij wie één of beide ouders ernstige psychische of psychiatrische problemen heeft, merkt
hier altijd iets van. In de groep krijgen de kinderen informatie aangeboden en leren ze vaardigheden
om beter met de situatie om te gaan.
Start: 8-12 jaar: maandag 13 maart 2017 van 15.30 tot 17.00 uur in Cuijk, 6 tot 8 bijeenkomsten en
2 ouderbijeenkomsten. 12-16 jaar en 17-23 jaar: groep of individueel op aanvraag.
Brussengroepen voor broers en zussen van kinderen met autisme of ADHD, 8-12 jaar
Start dinsdag 14 maart 15.30 uur tot 17.00 uur (21 maart , 28 maart, 4 april en 11 april). Voor
kinderen van 12-16 jaar, groep of individueel op aanvraag.
Lotgenotengroep Nabestaanden Suïcide
Om psychische klachten te voorkomen start Indigo een ondersteuningsgroep voor mensen die een
dierbare verloren hebben door zelfdoding. Start: donderdag 2 februari 2017 van 13.30 uur tot
15.30uur in Oss. Najaar: september 2017, aanmelding nu mogelijk.
Lotgenotengroep voor partners van jongdementerenden
Regionale doorlopende groep in Oss, 1 maal per maand een bijeenkomst.
Diverse E-health cursussen onder begeleiding, doorlopend aanbod direct starten.
 Betrokken omgeving: voor naasten en familie van mensen met psychische of psychiatrische
problemen
 Voorlichting ouders met kinderen met ADHD en/of autisme: Ehealth cursus psycho-educatie
en hoe ga je er mee om.


Slapen doe je zo!: Minder Piekeren; Pak uw somberheid aan; Mindfulness: voor overbelaste
mantelzorgers met psychische klachten, stress, slaapproblemen.
Lekker in je Vel: 12 -16 jaar en 17-23 jaar, voor jonge mantelzorgers met stemmingsklachten.
Aanmelding en informatie:
Voor het preventieaanbod is geen verwijzing van de huisarts of beschikking nodig. Het aanbod is
gratis voor jeugd en voor volwassenen vragen we een kleine vergoeding voor cursusmateriaal.
Voor aanmelding en informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat telefoon:
0886481100 of e-mail: [email protected] of direct met Maria Naus, preventieadviseur
[email protected].
Download