Hiv en psychische klachten

advertisement
HIV EN PSYCHISCHE KLACHTEN
Een blended-learningcursus voor huisartsen, hiv-consulenten en
professionals werkzaam in de hiv-zorg
Psychische klachten komen vaak voor bij hiv-positieve patienten. Vijftig tot zeventig
procent van hen heeft ergens in het beloop van de infectie last van psychische
symptomen. Onbehandelde psychische klachten zijn belastend voor de patiënt en kunnen
het beloop en de behandelbaarheid van de hiv-infectie negatief beïnvloeden. Ook worden
psychische klachten soms niet goed herkend door de somatische complicaties van hiv en
antiretrovirale medicatie.
De e-learning cursus, ontwikkeld door het kenniscentrum hiv en psychische klachten van
GGZ inGeest in samenwerking met Health (E)Foundation, nodigt u uit om uw kennis
over de relatie tussen hiv en psychische klachten te vergroten. De cursus is ontwikkeld
voor huisartsen en hiv-consulenten, speelt in op de actualiteit, en behandelt de
diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende psychische klachten bij hiv. Er
worden veel praktische situaties uit de dagelijkse praktijk van huisartsen en hivconsulenten besproken.
OPZET VAN DE CURSUS:
1. Introductie bijeenkomst op 3 april 2014, van 18.00 tot 21.30 uur
2. Thuis de cursus maken achter de eigen computer, in totaal 8 modules van 1 uur
Inhoudsopgave e-learningcursus “Hiv en psychische klachten”
A. Klinische verschijnselen HIV/ AIDS
B. Behandeling HIV/AIDS
1. Algemene inleiding. Introductie, anamnese, diagnostiek en behandeling. Milde
psychische klachten als angst en rouw
2. Depressie en suicidaliteit
3. Persoonlijkheidsstoornissen
4. Psychose en manie
5. Drugs en alcohol
6. Medicatie, bijwerkingen en interactie
3. Afsluitende bijeenkomst op 26 juni 2014, van 18.00 tot 21.30 uur
Locatie
De introductiebijeenkomst is in de IJsselzaal en de afsluitende bijeenkomst is in de
Waverzaal (ziekenhuis, hoofdgebouw) van het VU medisch centrum, De Boelenlaan
1117, 1081 HV Amsterdam. Aanvang 18.00 voor soep en broodjes, de cursus begint om
18.45 tot 21.30 uur.
Routebeschrijving: http://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/route-contact/203683/
Het inschrijfgeld voor de totale cursus bedraagt:
Voor huisartsen – 250 euro
Voor hiv-consulenten en professionals werkzaam in de hiv-zorg – 100 euro
Voor huisartsen in opleiding – 100 euro
Administratiekosten, koffie, thee en broodjes zijn inbegrepen.
Wijze van inschrijving
U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen voor 20 maart 2014 met uw naam,
functie, telefoonnummer en BIG-registratie naar: [email protected]
Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt voor 20 maart op rekeningnummer NL08
RABO 0395278015 t.n.v. Stichting Health, o.v.v. kostenplaats 114 en naam
deelnemer. Het is mogelijk een factuur voor uw werkgever te ontvangen, vermeld dit
dan bij uw inschrijving.
Informatie bij Annemiek Schadé, psychiater polikliniek en kenniscentrum hiv en
psychische klachten. Telefoon 020-7884555, op maandag en woensdag, of per e-mail:
[email protected]
Accreditatie
Voor de hele cursus is 12 punten accreditatie aangevraagd voor verpleegkundig
specialisten, verpleegkundigen en 13 punten voor huisartsen.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards