Flyer AANBOD direct betrokkenen van verslaafde ALLE REGIOS

advertisement
Ondersteuning
Familie en vrienden van problematische gebruikers
Organisaties
IrisZorg
CRAFT, Training voor familieleden van mensen met een verslaving
www.iriszorg.nl, 088-6061600
-
7 bijeenkomsten
Leren hoe u uw naaste kunt motiveren om te starten met een behandeling.
Leren om uw eigen leven weer meer prioriteit te geven en de kwaliteit ervan te
verhogen.
IRIS in de Buurt
Wijkgerichte ondersteuning bij vragen/problemen
t.a.v alcohol- en drugsgebruik en wonen
aan mensen zelf, u als naaste (familie, buren etc.) en professionals
www.irisindebuurt.nl, 088-6061600
Ondersteuning door preventieadviseur in de wijk.
Persoonlijk contact binnen 48 uur, zo gewenst bij u thuis.
Praktische ondersteuning en verwijzing
Intensieve samenwerking met o.a. huisarts, wijkagent, jongerenwerker,
jeugdhulpverlening, woonconsulent en IrisZorgbehandeling, -woonbegeleiding,
IrisZorg Preventie
Advies en ondersteuning bij vragen/problemen t.a.v. alcohol- en drugsgebruik,
internet en gamen
voorlichtingen, trainingen en individuele gesprekken.
[email protected], 088-6061600 en vragen naar preventie
LSOVD
Landelijke stichting ouders en verwanten van drugsgebruikers
www.lsovd.nl, tel: 030-2544300 di t/m do 9-15u
-
Al-Anon
Telefonische en digitale hulpdienst
gespreksgroepen (o.a. Apeldoorn, Nijmegen)
steunpunten (ouders, brussen, familieleden DD etc)
vorming en scholing (weerbaarheid, rouwverwerking etc.)
Zelfhulporganisatie voor verwanten/vrienden van alcoholisten
www.al-anon.nl, [email protected], tel: 0523-267266 of 06-10271339
-
Familiegroepen voor verwanten/vrienden van alcoholisten
o.a. in Arnhem en Veenendaal.
Cybergroep: vragen via mail
Al-Anon Aca voor volwassen kinderen van alcoholisten
Al-Ateen voor tieners (geen groepen in Gelderland)
Nar-Anon voor partners en naasten van drugsverslaafden
Coke van jou
Sept ‘15
Steunpunt-kenniscentrum voor partners, familie en vrienden van verslaafden.
www.cokevanjou.nl, tel: 020-6703530
Advies online: vragen via mail
Open dagen: consult, lezingen, ontspanningstechnieken (Utrecht)
Activiteiten-trainingen: training leren leven naast een verslaafde
Family Counselor: advies, ondersteuning en hulp in 8 sessies
Pagina 1 van 2
Steunpunt
Mantelzorg
Steunpunt voor alle mantelzorgers in een gemeente
Bijna in elke gemeente is een steunpunt mantelzorg actief.
Het steunpunt bij u in de buurt kunt u vinden via www.mezzo.nl
-
InTact
Zelfhulp voor verslaafden en hun naasten
www.intactzelfhulp.nl, [email protected], tel: 0570- 50 0132
-
GGz-instellingen
GGNet
Indigo
Pro Persona
Steun en advies door consulent, ook over praktische zaken als vergoedingen
Mantelzorgsalon: themabijeenkomst
Maatjesproject
Netwerkcoaching
Zelfhulpgroepen voor verslaafden en hun naasten (Doetinchem)
Aanspreekpunt voor verslaafden en hun naasten, ook tijdens behandeling
Seminars, oa. loslaten, mentale weerbaarheid en familiedagen
Groepen voor kinderen en jongeren met een ouder met psychische en/of
verslavingsproblemen
per leeftijdsgroep
Meerdere bijeenkomsten
Informatie over ziektebeeld, omgaan met situatie thuis, steun zoeken, opkomen
voor jezelf
Met ouderbijeenkomst
Websites
Verslaafdaanjou.nl
Naasten van mensen met een verslaving
Informatie, tips en adviezen voor betrokkenen
Kopstoring.nl
Kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen
Informatie, chat, online kopp-kvogroepen
Kopopouders.nl
Ouders met psychische en/of verslavingsproblemen
Informatie over specifieke problemen in de opvoeding van de kinderen als je zelf
problemen hebt.
Survivalkid.nl
Survivalkidxl.nl
Jongeren (12-24 jr) met familieleden met psychische problemen
Chatten met andere jongeren; mailen of privé chatten met een ‘survivalcoach’;
informatie, reageren op verhalen, testjes invullen, blog lezen of bijhouden, stemmen
op poll’s en stellingen.
Survivalkidxl.nl is een site voor jongeren met familieleden met psychische problemen
die iets strafbaars (zoals huiselijk geweld) hebben gedaan
Drankjewel.nl
Kinderen van ouders met alcoholproblemen, zowel jong als volwassen.
Informatie, advies, lotgenotencontact, mailcontact
Ikbenmantelzorger.nl
Mantelzorgers in gemeente Arnhem
Informatie en verwijzing naar instanties
Familievan.nl
Familie van mensen met psychische problemen
informatie, e-mailcoaching en chatbijeenkomsten voor familie van mensen met
psychische problemen.
Sept ‘15
Pagina 2 van 2
Download