Jaarvergadering 9 april 2014

advertisement
Jaarvergadering 9 april 2014
Mevrouw W van Wetten, bestuurslid van de Vereniging. “Een Handreiking”. heeft op onze jaarvergadering een
lezing over het onderwerp :
“Psychisch ziek zijn; wat betekent dit voor uw naaste?”
gehouden .
Belicht werden onder andere:
De gevolgen voor de relaties (o.a. voor het gezin)
Schuldgevoelens bij de naasten
Verandering van rolpatronen
(Minderwaardigheids)gevoelens bij de patiënt
Taken voor vrijwilligers
Het belang van een sociaal en kerkelijk netwerk
Na de pauze werden er in een groot aantal vragen gesteld waarop mevr. W van Wetten inging.
Wij kunnen terugzien op een goede, leerzame avond die gelukkig ook door veel leden is bezocht.
Onderstaande lectuur inzake het onderwerp is verkrijgbaar.
*Psychische stoornissen en Bijbelse zielszorg;
praktisch en pastoraal (Samuël Pfeiffer)
*Als je man, dochter, zus depressief is; (Huub Buijssen)
*De draad kwijt; fam. en vrienden over hun leven met psychische patiënten.
(Els Borgesius, Marga Schrevel, Hetty Vlug)
*Depressie; gids voor familieleden (Pim Cuypers)
*Omgaan met depressie; leidraad voor patiënten en hun omgeving.
(mw. L. de Jong)
*Leven op een zeepbel; kinderen van psychisch zieke ouders (Prof.dr. F. de Jonge)
*Als het anders gaat; praktisch, pastoraal (Pien Jansen)
*Depressiviteit en depressie; Chr. Handreiking (Drs. P.J. Verhagen)
*Als je houdt van iemand met een psychische ziekte (Rebecca Woolis)
*Praat er maar liever niet over; gesprekken met familieleden (Jea Kiers)
*Hoe kom ik hier uit; leren omgaan met depressie (Elaine Brown)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards