Toegankelijkheid van zorg voor angst en depressie

advertisement
Toegankelijkheid van zorg
voor angst en depressie
Thijs Fassaert
Achtergrond
 Het recht op gezondheid (WHO)
– “The enjoyment of the highest attainable standard of health is one
of the fundamental rights of every human being …”
 Toegankelijkheid en kwaliteit van zorg belangrijke
voorwaarden om dat te bereiken
 Angst en depressie: top 10 hoogste ziektelast
 Signalen dat zorg minder toegankelijk was voor
mensen met niet-westerse achtergrond
Hoe onderzocht?
 Amsterdam: Gezondheidsmonitor 2004
– 1ste ronde: algemene gezondheid (2004)
 Tweede ronde in 2005: angst en depressie
– Meer dan 800 interviews
– Meertalige interviewers, bij mensen thuis
 Diverse aanvullende bronnen
– Samenwerking met Nivel, CBS, GGZ Nederland
Conclusies
 Marokkaanse en (vooral) Turkse Amsterdammers meer
behoefte aan zorg.
 Weinig verschillen in het soort hulp dat men wil.
 Slechts kleine verschillen in toegankelijkheid.
 Eenmaal in zorg zowel verschillen als overeenkomsten in
kwaliteit van zorg
Beleid
 Intercultureel addendum bij de multidisciplinaire richtlijn
behandeling depressie
Academische werkplaats
 Infrastructuur, bronnen (literatuur)
 Specifieke kennis bij het AMC én de GGD
 Ervaring met beleidsadvisering
Download