Zorgprogramma geestelijke gezondheidszorg

advertisement
Werken aan geestelijke
gezondheid
in de Stevenshof
In Nederland komt een depressie bij 1,5 % van
Zaaijer, Zaaijer en
Hensing
HUISARTSEN
Vaak komen mensen eerst bij
de huisarts als ze hulp zoeken,
ook voor klachten op het
gebied van de geestelijke
gezondheidszorg.
Meer
informatie
depressie
stemmingsstoornissen:
www.thuisarts.nl
over
en
Voor milde klachten bestaan
vormen
van
online
behandeling die kunnen
helpen positievere gevoelens
te
ontwikkelen:
www.kleurjeleven.nl
de mannen en 3% van de vrouwen voor. Somberheid
komt tweemaal zo vaak voor. Iedereen is wel eens
somber. Als die somberheid aanhoudt en langer dan
twee weken duurt kan er sprake zijn van een
depressie. Een depressie kan vanzelf overgaan. Bij de
helft van de mensen gebeurt dat in 6 maanden.
Depressie en somberheid
Bij depressie komen ook andere verschijnselen voor zoals:
lusteloosheid, veel moeite hebben om tot iets te komen, geen
plezier beleven aan dingen die eerst wel leuk waren (eten,
seks), overmatige schuldgevoelens, een gevoel waardeloos te
zijn en soms het gevoel dat het leven geen zin meer heeft.
Mensen met deze klachten lijden daar vaak erg onder.
Depressie wordt niet veroorzaakt door een ‘zwak karakter’.
De oorzaak wordt vooral gezocht in erfelijke factoren, moeite
met de verwerking van moeilijke ervaringen en de manier van
reageren op gebeurtenissen.
Een luisterend oor
Voor veel mensen is het al een enorme opluchting als iemand
wil luisteren naar wat hen zo dwars zit. We proberen uw
klachten overzichtelijk in beeld te krijgen. Samen met u
bekijken we welke vervolgstappen mogelijk zijn en bij u passen.
Passende hulp
Als er heel veel problemen spelen die de depressie uit-lokken is
het beter die problemen praktisch aan te pakken. Begeleiding
kan ook bestaan uit steunende en/of inzicht gevende
gesprekken. Een lichaamsgerichte benadering is een andere
mogelijkheid. Bij hardnekkige en ernstige klachten kunnen
medicijnen (antidepressiva) helpen. Voor het beste resultaat
kunnen de verschillende behandel-vormen met elkaar
gecombineerd worden.
Praktijkondersteuner
GGZ
Gerda Koole werkt in beide huisartsenpraktijken in
de Stevenshof. Vaak verwijst de huisarts eerst naar
haar. Zij neemt de tijd om de problemen in kaart te
brengen om zo tot een bij de persoon en
problematiek passende verwijzing te komen (in
overleg met de huisarts). Ze kan ook zelf
begeleiding in de vorm van een aantal gesprekken
aanbieden.
Gerda Koole,
praktijkondersteuner GGZ
Psychologen
In Gezondheidscentrum Stevenshof
werken vier psychologen van de
ELPgroep. Zij kunnen de diagnose stellen
en u behandelen. Een mogelijke
benadering is cognitieve gedragstherapie.
Gedachten die het gevoel van somberheid
oproepen staan hierin centraal. Die
gedachten zijn vaak om te vormen naar
positievere gedachten. Een andere
mogelijkheid is de inzicht gevende
therapie. Hierin wordt stil gestaan bij de
verwerking van ingrijpende emotionele
gebeurtenissen. Zo krijgen onverwerkte
emotionele gevoelens ruimte om
verwerkt
te
worden. Zie
ook:
www.elpgroep.nl.
Psychosomatische
Fysiotherapie
Annemarie Bol behandelt geestelijke klachten met een lichamelijke benadering.
U leert zich meer bewust te zijn van uw lichaam en bijvoorbeeld bij ontspanning
zowel een lichamelijke als een geestelijke ontspanning te bereiken.
Apotheek
De apotheek bewaakt zorgvuldig de medicatie in relatie tot uw andere
medicijnen. Ze geven uitleg over mogelijke bijwerkingen. U kunt altijd met uw
vragen over medicijnen bij hen terecht.
Psychiater
Dhr. Kattemölle kan een medische diagnose stellen en antidepressiva
voorschrijven. Verwijzing naar de psychiater gebeurt meestal als de medicatie
die door de huisarts werd voorgeschreven niet voldoende helpt.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards