oorzaken van een burn-out en

advertisement
Bewegen voor je brein?
Bewegen voor je brein
heeft effect op
 je cognitieve functies
 diverse psychische klachten
 je inhibitievermogen
 …….
Programma (ambitieuze versie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introductie van mezelf
Patiënten met psychische klachten - korte inventarisatie
Kennismaking met jullie sportieve kennis
Invloed van bewegen op psychische klachten
Werkingsmechanismen
Bilaterale technieken
Neveneffecten
Effectief adviseren
Conclusies
Introductie van mezelf

Gymnasium  sportacademie of diergeneeskunde?

Welzijn van dieren  welzijn van mensen

20-25 jaar hulpverlening gaan combineren met eigen
passie
Specialisatie in stress- en burnoutklachten

Han Baeten
- Bedrijfsmaatschappelijk werk
- Groepsmaatschappelijk werk
Runningtherapeut
En nu jullie !

Praktijkervaringen

Jouw sportieve zelfkennis
Gaan staan voor je antwoord
Waar is onderzoek naar gedaan?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADHD
Alzheimer & Dementie
Angstklachten
Burnout
Depressie
Overgangsklachten
Premenstrueel syndroom
Schizofrenie
Verslaving
Werkingsmechanisme
•
Betere doorbloeding
•
Toename van neurotrofines waaronder BDNF
•
http://www.bewegenvoorjebrein.nl/effectstudies/verklari
ngsmechanismen
•
Neveneffecten
HPA-as en BDNF
Bilaterelale technieken?

Wat zijn bilaterale technieken?

Even aan den lijve ervaren?
Richtlijn bij Depressie
NHG-Standaard Depressie
(tweede herziening)
Pag. 6 ‘Adviseer fysieke activiteit, sport of running therapy,
omdat dit bijdraagt aan een positief gevoel en een betere conditie
(noot 39)
Noot 39 Fysieke training & runningtherapie:
In een overzichtsartikel van meta-analyses en onderzoeken bleek een positief effect te bestaan van fysieke training (waaronder runningtherapie, dat wil zeggen
hardlopen voor personen met psychische klachten onder begeleiding van een gespecialiseerde (fysio)therapeut) op verbetering van depressie. De meeste
onderzoeken betroffen ambulante patiënten met lichte tot matig-ernstige depressie, die werden geselecteerd via advertenties en mediacampagnes. De
methodologische kwaliteit van veel onderzoeken was matig. Er lijkt een dosiseffectrelatie te bestaan: trainingssessies moeten ten minste een half uur duren en
intensievere krachttraining sorteert een beter effect dan minder intensieve training. Vijf keer per week hardlopen werkte echter niet beter dan drie keer per week.
Krachttraining lijkt even effectief als runningtherapie en individueel trainen lijkt even effectief als in een groep. Bij het maken van een keuze voor het type en de
vorm van de training is de voorkeur van de patiënt van belang voor de motivatie. Voor deskundige begeleiding en advies op maat kan verwezen worden naar een
psychomotore therapeut, fysiotherapeut, running therapeut of fitnesscentrum (met begeleiding). Doorgaans wordt een programma geadviseerd van negen tot
twaalf weken met drie keer per week ten minste een half uur fysieke training [Stammes 2009]. Ook de multidisciplinaire richtlijn depressie concludeert dat het
aannemelijk is dat verschillende vormen van inspanning, waaronder runningtherapie, een werkzame behandelvorm is bij verschillende ernst van depressie bij
ambulante patiënten [Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ 2009].
Effectief adviseren bij
Ik hou niet van sporten
 Ik kan me er niet toe zetten
 Geen tijd voor
 Geen geld voor
 Sporten is niks voor mij
 Daar ben ik te zwaar voor
 Ik zou niet weten wat voor sport

Meer weten?
Vragen ?
Opmerkingen ?
Disclosure belangen spreker





Belangenverstrengeling: geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties
met bedrijven: geen
Sponsoring of onderzoeksgeld: geen
Aandeelhouder: geen
Andere relatie: geen
Download