Meer psychische klachten bij docenten

advertisement
Meer psychische klachten bij docenten
Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van Arbo Unie onder 60.000
medewerkers. De instelling volgt sinds 2007 medewerkers van ruim 1500
onderwijsinstellingen.
Het langdurig verzuim met een psychische oorzaak is de laatste jaren gestaag
toegenomen. Het gaat om het primair, voortgezet en hoger onderwijs.
In het primair onderwijs stabiliseerde het langdurig verzuim in 2009 en 2010 op 43
procent, afgelopen jaar was het 46 procent. In het voortgezet onderwijs nam het
verzuim meer toe, van iets minder dan 40 procent in 2009 naar 46 procent vorig jaar.
Langdurig zieken met een psychische oorzaak komen het minst in het hoger onderwijs
voor: 42 procent.
Download